Skip to content

خبر فرزان:شمار مقالات پذیرفته شده از موسسه فرزان در مجلات بین المللی طی سال جاری به مرز۳۰ مقاله رسید

با تلاش مدیریت و مشاوران پژوهشی در بخش خدمات پژوهشی موسسه فرزان، تعداد مقالات خارجی پذیرفته شده از موسسه در مجلات معتبر بین المللی (نمایه شده در ISI و Medline) از ابتدای سال تا تاریخ پانزدهم مرداد ماه به مرز ۳۰ مقاله رسید.

کارشناسان بخش خدمات پژوهشی، علت رشد سریع در تعداد مقالات پذیرفته شده موسسه را اجرای برنامه های افزایش کیفیت و نظم در روند کارهای این بخش می دانند.

از مهمترین برنامه های اجرا شده جهت ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی می توان به ارزشیابی اولیه و اصلاح یا رد مطالعات فاقد کیفیت لازم، اجرای طرح بررسی رضایتمندی از خدمات ارائه شده توسط موسسه به پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی، اجرای برنامه نظارت بر کیفیت مقالات به لحاظ ملاحظات اخلاقی بویژه plagiarism بر اساس برنامه جامع اخلاق در پژوهش موسسه و با کمک نرم افزارهای ویژه اشاره کرد.

گفتنی است هم اکنون حدود ۱۳۰ مقاله توسط دپارتمان submission(بخش ارسال و پیگیری مقالات پژوهشی به مجلات) برای مجلات معتبر ارسال و جهت چاپ در حال ارتباطات علمی با مجله و پیگیری از آن است. موسسه فرزان تا کنون مقالاتی را در مجلات معتبر با عامل تاثیر(IF)  ۰.۲ تا ۲۴ منتشر کرده است. با احتساب مقالات پذیرفته شده در سال جاری، تعداد کل مقالات پذیرفته و چاپ شده از موسسه فرزان در مجلات نمایه شده خارجی به حدود ۸۰ مقاله می رسد.

خبرهای تصویری