Skip to content

خبر فرزان: انعقاد قرارداد همکاری بین انجمن نورواسپاین ایران و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان

“انجمن نورواسپاین ایران” و “موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان” قرارداد همکاری در زمینه سامانه آنلاین مدیریت الکترونیک اطلاعات بیماران جراحی اعصاب (SNR) امضا کردند.

به موجب این قرارداد، موسسه فرزان در قالب حمایت مالی از انجمن، متعهد به راه اندازی سامانه آنلاین مدیریت الکترونیک اطلاعات بیماران جراحی اعصاب ویژه انجمن گردید. این سامانه، نخستین بانک اطلاعات آنلاین بیماران جراحی اعصاب در کشور می باشد. همچنین به موجب این قرارداد، اعضای انجمن از تسهیلات ویژه برای استفاده از خدمات موسسه فرزان برخوردار خواهند شد.

انجمن نورواسپاین ایران، از انجمنهای فعال علمی کشور می باشد که در سال ۱۳۸۴ با هدف پژوهش در حوزه جراحیهای ستون فقرات و توسعه تکنینکهای جدید و نوآورانه این حوزه تاسیس شده است. این انجمن هم اکنون بیش از ۳۰۰ عضو فعال دارد. انجمن نورواسپاین ایران با برگزاری همایشهای ماهانه با موضوع جراحیهای ستون فقرات نقش بسزایی در ارتقای دانسته های جراحان این حوزه داشته است.

موسسه توسعه دانش پژوهش و فناوری فرزان از بدو تأسیس در سال ۱۳۸۰ تــاکنون در زمینه های طراحی و اجرای پژوهشهای بالینی، طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی، ایجاد زیرساختهای پژوهشی فناوری اطلاعات، خدمات ویرایش و ارتقای کیفی به مجلات پژوهشی، ایجاد زیر ساخت آنلاین آموزشهای الکترونیک و نگارش علمی و مشاوره پژوهشی ارائه خدمات می نماید.

خبرهای تصویری