Skip to content

خبر فرزان: ایجاد و راه اندازی نخستین سامانه آنلاین ثبت اطلاعات بالینی بیماران جراحی اعصاب در کشور

نخستین سامانه آنلاین ثبت اطلاعات بالینی بیماران جراحی اعصاب (SNR) در کشور راه اندازی شد. “مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران” با همکاری “موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان” و با استفاده از زیر ساخت نرم افزاری فرادیتا، این سامانه را ایجاد کرده اند.

این سامانه تحت وب، امکان ثبت اطلاعات ۹ بیماری شایع جراحی اعصاب را بصورت آنلاین فراهم آورده است و خروجی با قابلیت تحلیل آماری ارائه می کند. همچنین قابلیت استفاده همزمان از دو زبان فارسی و انگلیسی، زمینه مناسبی را جهت همکاریهای پژوهشی و اجرای مطالعات منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است.

هم اکنون ورود اطلاعات بالینی بیماران جراحی اعصاب به صورت پایلوت در این سامانه آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، تا پایان سال جاری، امکان پیوستن سایر مراکز پژوهشی و درمانی کشور به این سامانه فراهم خواهد شد تا ضمن سهولت ایجاد شبکه های پژوهشی جراحی اعصاب، بانک اطلاعاتی جامعی از بیماران این حوزه تخصصی در دسترس قرار گیرد.

با ایجاد این زیر ساخت، ضمن تولید و مدیریت داده های قابل استفاده جهت سیاستگزاریهای سلامت در سطح کشور، امکان انتشار نتایج مطالعات و تحلیلهای انجام شده به شکل مقالات پژوهشی با اعتبار بالا در مجلات داخلی و بین المللی فراهم خواهد شد.

کلیه بخشها و گروه های جراحی و جراحی اعصاب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و نیز متخصصین این حوزه می توانند از سامانه آنلاین ثبت اطلاعات بالینی بیماران جراحی اعصاب استفاده کرده و از امکانات آن بهره مند گردند. زمان و نحوه استفاده از این سامانه متعاقباً اعلام خواهد شد.

خبرهای تصویری