Skip to content

خبر فرزان: حضور موسسه فرزان در نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور

نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور با همکاری پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با حضور آقای دکتر قانعی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در۲۱ آبان ۱۳۸۸ برگزار شد. این گردهمایی، با سخنرانی آقای دکتر فریدون عزیزی و آقای دکتر قانعی آغاز شد و در ادامه ۱۰ تن از اساتید، مقالات خود را در رابطه با مجلات علوم پزشکی ارائه دادند.

موسسه فرزان نیز با حضور خود در این گردهمایی، خدمات خود را در زمینه نمایه سازی و بهبود کیفیت مجلات معرفی نمود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها