Skip to content

خبر فرزان: درگذشت پژوهشگر ارجمند، شادروان دکتر امرالله احمدی، پژوهشگر دارویی و مبدع داروی حصا

 

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان و خبرنامه الکترونیک فرزان ضایعه تاسف بار از دست رفتن این پژوهشگر ارجمند کشورمان را به سهم خود تسلیت عرض می نماید و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت دارد.

خبرهای تصویری