Skip to content

خبر فرزان: فرزان، تولیدکنننده ملی، تولید نرم افزارهای پژوهشی و فناوری

در انتهای سال گذشته، چهارمین نرم افزار تولیدی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان رونمایی شد. با رونمایی از نرم افزار “پژوهشیاران فرزان”، این نرم افزار به دیگر اعضای خانواده نرم افزارهای تولیدی موسسه شامل فراسا، فرادیتا و فرانگار پیوست تا امروز، فرزان به عنوان یک تولیدکننده در حوزه فناوری اطلاعات، نامی آشنا برای فعالان آموزش و پژوهش باشد.
موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان تا کنون ۴ نرم افزار با عناوین فراسا، فرادیتا، فرانگار و پژوهشیاران فرزان تولید کرده است. کاربرد این نرم افزارها به ترتیب مربوط به آموزش و سنجش الکترونیک، مدیریت اطلاعات پژوهشی، مدیرت مقالات پژوهشی و مدیریت سفارشات پژوهشی می باشد. تا کنون از این نرم افزارها هزاران نفر در اقصا نقاط کشور استفاده نموده اند. خانواده کاربران نرم افزارهای فرزان به سرعت در حال افزایش است به نحویکه از هم اکنون تعداد ۱۰۰ هزار کاربر به عنوان یک هدف برای این حوزه نشان گذاری شده است.
بخش فناوری اطلاعات، از بخشهای بنیادین در موسسه می باشد. این بخش با رصد دقیق نیازهای کاربران در اقصی نقاط ایران، به صورت مستمر طرحهای توسعه نرم افزاهای مذکور را در فازهای مختلف در دست اجرا دارد. هم اکنون پس از فاز ۲، فازهای ۳ و ۴ توسعه نرم افزار فراسا بزودی به  بهره برداری می رسد.
موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان همچنان در صنعت تولید نرم افزار فعال خواهد ماند و بزودی نرم افزار جدیدی را در حوزه فناوری، مبتنی بر ایده ای نوآورانه عرضه خواهد کرد.
فرزان به عنوان یک موسسه فرهنگی دیجیتال دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین این موسسه عضو نظام صنفی رایانه بوده و دارای تاییدیه هایی از شورای عالی انفورماتیک کشور و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد.
بخش فناوری اطلاعات موسسه فرزان از اجرای طرحهای مشترک در زمینه طراحی نرم افزارهای دانش بنیان در حوزه فناوری و پژوهش استقبال می نماید.

خبرهای تصویری