Skip to content

خبر فرزان: موسسه فرزان مجری دوره های آنلاین ضمن خدمت کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در چارچوب همکاریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان در زمینه برگزاری برنامه های آموزشی آنلاین، تا کنون ۳۵۰۰ تن از مدیران و کارکنان ستادی این وزارتخانه در برنامه های آموزشی و آزمونهای سامانه فراسا شرکت کرده اند.

“دوره  آموزشی ارگونومی اداری” و “آزمون پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی” از جمله این برنامه ها بوده است. از دیگر دوره ها می توان به دوره های آنلاین “حاکمیت بالینی” و “اعتبار بخشی بیمارستانی” اشاره کرد. در نظرسنجی تصادفی از ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان در دوره های فراسا رضایتمندی بالای شرکت کنندگان قابل توجه است.

برگزاری برنامه های آموزشی الکترونیک باعث صرفه جویی چشمگیر در هزینه ها، اجتناب از رفت و آمدهای غیرضروری و عدم منفک شدن از محیط کار و تداوم روند خدمت رسانی کارکنان می شود.

سامانه آموزش و سنجش الکترونیک فراسا در برگیرنده بیش از ۲۰۰ عنوان دوره آموزشی و ۲۲۰۰۰ کاربر از ۶۰۰ دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و سازمانهای سراسر کشوراست و وب سایت فراسا در سیستم رتبه بندی صفحات (Page Rank) موتور جستجو گوکل، رتبه ۴ و ۵ را دریافت کرده است.

خبرهای تصویری