Skip to content

خبر فرزان: پذیرش ۹ مقاله از موسسه فرزان در مجلات معتبر بین المللی طی یک ماه

طی ماه گذشته از موسسه فرزان، ۹ عنوان مقاله جهت انتشار در مجلات معتبر بین المللی پذیرفته گردید.
همچنین یک مورد مقاله در عرض حدود یک ماه از ارسال اولیه، در مجله معتبر Journal of Assisted Reproduction and Genetics  پذیرفته شد. داوری مثبت مجله در مدت کوتاهی (۱۹ روز) پس از ارسال برای این مجله معتبر هلندی دریافت شد و مقاله بر اساس نظرات داوران ویرایش گردید. در نهایت این مقاله در کل در مدت یکماه توسط مجله پذیرفته شد. این مقاله یک کارآزمایی بالینی در مورد افزودن استرادیول در فاز لوتئال به رژیم درمانی افراد کاندید IVF با پاسخ ضعیف درمانی می باشد که میزان موفقیت این نوع رژیم درمانی را گزارش می کند.
مجله Journal of Assisted Reproduction and Genetics یک مجله هلندی با عامل تاثیر (impact factor) 1.359 می باشد که ده شماره از آن در سال در آمستردام توسط انتشارات Springer منتشر می شود. این مجله جزء مجلات بین المللی بسیار معتبر در زمینه باروری و ناباروری می باشد.
عنوان دیگر، مقاله ای با موضوع بررسی هورمونهای تیروئیدی در بیماران مبتلا به سیروز کبدی می باشد که جهت چاپ در مجله Annals of Hepatology پذیرفته گردید.
مجله Annals of Hepatology یک مجله مکزیکی با عامل تاثیر (impact factor) 1.67 می باشد که چهار شماره از آن در سال در مکزیک و توسط انتشارات México : Ediciones Medicina  Cultur – Y منتشر می شود. این مجله جزء مجلات بین المللی معتبر در زمینه بیماریهای کبد می باشد.

خبرهای تصویری