Skip to content

خدمات فرزان: ارائه بسته آموزش الکترونیک فراسای پژوهش جهت استفاده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور

موسسه فرزان با استفاده از زیرساخت آموزش الکترونیک فراسا و با هدف آموزش پژوهش، اقدام به ارائه بسته آنلاین آموزش پژوهش نموده است. این بسته که با نام فراسای پژوهش تولید شده است شامل ۴۵ عنوان از دوره های پژوهشی فراسا می باشد که این دوره ها در قالب ۶ گروه اصلی ارائه شده اند. این گروه های اصلی عبارتند از:

• پژوهشهای بالینی (۱۲ دوره آموزشی)

• نگارش علمی (۱۰ دوره آموزشی)

• مهارت های جستجو (۵ دوره آموزشی)

• روش تحقیق (۷ دوره آموزشی)

• آمار زیستی و آنالیز آماری (۴ دوره آموزشی)

• مهارت های پایه ای (۷ دوره آموزشی)

علاقمندان می توانند برای بازدید از دوره های فوق الذکر به آدرس اینترنتی www.farasa.net مراجعه نمایند و یا با موسسه فرزان تماس حاصل فرمایند.

تا کنون دانشگاه های علوم پزشکی ایران، مشهد، اصفهان، جندی شاپور اهواز، کرمانشاه، همدان، یاسوج و خراسان شمالی بسته کامل فراسای پژوهش را برای استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران تهیه کرده اند. دانشگاه ها می توانند با تهیه این بسته آموزشی با هزینه کمتر، جمعیت بزرگتری از پژوهشگران خود را در برنامه های آموزشی خود شرکت دهند! موسسه فرزان آماده همکاری با دانشگاه ها، موسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی جهت ارائه بسته آنلاین آموزش پژوهش و نیز طراحی و برگزاری برنامه های آموزشی جدید است و از پیشنهادات و طرح های همکاری نوین استقبال می نماید.

خبرهای تصویری