Skip to content

خدمات فرزان: معرفی خدمات مدیریت اطلاعات بالینی

موسسه فرزان با تکیه بر تجارب ۱۰ ساله در زمینه مدیریت اطلاعات پژوهشی و بالینی به عنوان سازمان تخصصی مدیریت اطلاعات و با طراحی و ارائه نرم افزار آنلاین مدیریت اطلاعات بالینی فرادیتا، در راستای مدیریت و اجرای طرحهای تحقیقاتی بالینی بویژه طرحهای چند مرکزی (Multi-center)، ارائه خدمت می کند.

• نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت اطلاعات فرادیتا
• طراحی و ایجاد سامانه های ثبت اطلاعات بیماریها (Diseases Registry)
• طراحی پرسشنامه های الکترونیک
• کد گذاری داده ‌ها (Data Coding)
• ورود، پردازش و پاکسازی داده‌ها (Data Entry, Processing, and Clearing)
• پایش اطلاعات (Monitoring)
• تحلیل آماری داده ها (Statistical Analysis)

کلیه مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، مرکز درمانی و پژوهشگران می توانند طی تماس با بخش مدیریت اطلاعات موسسه فرزان، ضمن آشنایی بیشتر با خدمات این حوزه، از مشاوره رایگان کارشناسان این بخش بهره مند گردند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها