Skip to content

خدمات فرزان: معرفی خدمات مدیریت اطلاعات بالینی

موسسه فرزان با تکیه بر تجارب ۱۰ ساله در زمینه مدیریت اطلاعات پژوهشی و بالینی به عنوان سازمان تخصصی مدیریت اطلاعات و با طراحی و ارائه نرم افزار آنلاین مدیریت اطلاعات بالینی فرادیتا، در راستای مدیریت و اجرای طرحهای تحقیقاتی بالینی بویژه طرحهای چند مرکزی (Multi-center)، ارائه خدمت می کند.

• نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت اطلاعات فرادیتا
• طراحی و ایجاد سامانه های ثبت اطلاعات بیماریها (Diseases Registry)
• طراحی پرسشنامه های الکترونیک
• کد گذاری داده ‌ها (Data Coding)
• ورود، پردازش و پاکسازی داده‌ها (Data Entry, Processing, and Clearing)
• پایش اطلاعات (Monitoring)
• تحلیل آماری داده ها (Statistical Analysis)

کلیه مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، مرکز درمانی و پژوهشگران می توانند طی تماس با بخش مدیریت اطلاعات موسسه فرزان، ضمن آشنایی بیشتر با خدمات این حوزه، از مشاوره رایگان کارشناسان این بخش بهره مند گردند.

خبرهای تصویری