Skip to content

خدمات فرزان: معرفی بسته آموزش الکترونیک پژوهشهای بالینی (Clinical Research Training Package)

کارآزماییهای بالینی یکی از انواع حساس و پیچیده مطالعات پزشکی است. ماهیت مطالعه، هزینه زیاد آن و ملاحظات اخلاقی بر اهمیت موضوع می افزاید. مراجع ذیصلاح همچون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت نیز برای تایید اثربخشی و بی خطری داروها عمدتا از شواهد حاصل از مطالعات بالینی بهره می گیرند.

هم اکنون روند انجام کارآزماییهای بالینی و پژوهشهای دارویی در مراکز پژوهشی و صنایع دارویی کشورمان بنحو چشمگیری در حال توسعه است. نتایج معتبر کارآزماییهای بالینی بصورت مستقیم به مهارت پژوهشگران در طراحی و اجرای مطالعه ارتباط دارد. لذا آشنایی کامل و دقت در طراحی و اجرای مطالعه ضروری است.

به این منظور موسسه فرزان اقدام به تهیه یک بسته آموزشی کامل برای آموزشهای بالینی کرده است که بزودی عرضه خواهد شد. این بسته شامل ۸ دوره آموزشی است. جهت فهم بهتر موضوعات از امکانات چندرسانه ای همچون فلشهای آموزشی نیز استفاده شده است و متن دوره ها بصورت شنیداری نیز قابل استفاده است.

پس از گذراندن این دوره ها، پژوهشگر از مهارتهای اصلی برای طراحی و اجرای پژوهشهای بالینی و دارویی برخوردار می گردد. عناوین دوره های آموزشی در این بسته به شرح ذیل می باشد:

۱- ضوابط استاندارد کارآزمایی بالینیICH-GCP
۲- طراحی و نگارش پروتکل کارآزمایی بالینی RCT Design & Protocol
۳- ثبت کارآزمایی بالینی در بانکهای اطلاعاتی RCT Registry
۴- گزارش نتایج پژوهش بالینی CONSORT
۵- گزارش بی خطری در پژوهش بالینی Safety Reporting
۶- پایش پژوهش بالینی Monitoring
۷- ملاحظات بین المللی در پژوهشهای دارویی International Considerations
۸- اخلاق در پژوهشهای بالینی (Research Ethics) که شامل ۴ عنوان دوره زیر می باشد:

a. مبانی اخلاق در پژوهش
b. مبانی اخلاق در پژوهشهای بالینی
c. رضایت آگاهانه
d. کمیته اخلاق

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها