Skip to content

خدمات فرزان: نگارش و انتشار مقاله در مجلات معتبر بین المللی

موسسه فرزان به منظور پشتیبانی از پژوهشگران جهت انتشار نتایج پژوهش های خود و ارتقای جایگاه پژوهشگران ایرانی در عرصه های بین المللی و داخلی،خدمات پژوهشی خود را در ۴ گروه ارائه می نماید.  این موسسه تا کنون بیش از ۳۷۰ مقاله تا حداکثر IF 24 در مجلات معتبر بین المللی منتشر نموده است.

گروه نگارش علمی SWT
تبدیل پایان نامه ها و گزارش های تحقیقاتی به مقالات پژوهشی جهت چاپ در مجلات معتبر بین المللی
ترجمه و ویرایش مقالات فارسی توسط متخصصان مسلط به زبان انگلیسی جهت چاپ در مجلات معتبر بین المللی
انتخاب مجله و ارسال مقاله برای مجله هدف به صورت الکترونیک و پستی با توجه به IF و ۱۰ معیار مهم دیگر و پیگیری آن تا مرحله چاپ
نگارش گزارش مورد Case Report، مرور سیستماتیک Systematic Review، نامه به سردبیر Letter to Editor و مقالات کوتاه Brief Report و پیگیری چاپ آن ها

گروه های پشتیبان
گروه آنالیز: تجزیه و تحلیل داده های آماری یا اصلاح آن
گروه کنگره ها: تنظیم چکیده مقاله، اسلاید و پوستر برای شرکت در کنگره
گروه ارزشیابی: ارزشیابی و امتیازدهی طرح های تحقیقاتی و مقالات پژوهشگران (به صورت رایگان)

گروه نگارش علمی در جلسات هفتگی پیشرفت مقالات را از مرحله تنظیم تا چاپ آن رصد می نماید و پس از ارسال مقاله به مجله (submit) نیز از طریق تماس مستمر با مجله، ضمن انجام اصلاحات مورد نظر سردبیر، روند چاپ مقاله را پیگیری می کند.

تا این لحظه با پشتیبانی موسسه فرزان بیش از ۳۷۰ مقاله در مجلات معتبر خارجی به چاپ رسیده است و بیش از ۱۵۰ مقاله نیز در حال نگارش یا پیگیری برای چاپ است.
این موسسه بحورت رایگان مقالات و مطالعات پژوهشی را از نظر ملاحظات متدولوژیک، آمار، نگارش علمی، زبان، وجود plagiarism در آن و … ارزیابی نموده و نتایج آن را در اختیار پژوهشگران ارجمند قرار می دهد.

موسسه فرزان در حال توسعه خدمات به پژوهشگران ایرانی در خارج کشور است و از گروه فرهیختگان ایرانی مقیم خارج از کشور دعوت به همکاری می نماید.

همچنین در راستای توانمندسازی دانشگاه های شهرستان ها، مجموعه (package) ویژه ای تدارک دیده شده است که معاونین پژوهشی، مراکز تحقیقاتی، دپارتمان های آموزشی و سایر شخصیت های حقوقی می توانند ضمن تماس با ما و کسب اطلاع، از تسهیلات ویژه برای پژوهشگرانشان برخوردار گردند.

موسسه فرزان افتخار دارد که به عنوان نخستین مرکز نگارش علمی ایرانی پشتیبان پژوهشگران کشورمان در انتشار نتایج تحقیقات خود باشد.

خبرهای تصویری