Skip to content

خدمات پژوهشی: فرزان؛ اولین، مجربترین و بهترین مرکز خدمات پژوهشی و نگارش علمی در کشور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: براساس برنامه پنجم توسعه باید ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داشته باشیم و از این رو باید در روند رشد تعداد شرکت های دانش بنیان تسریع شود.

چهل و نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در ابتدای این جلسه گفت:گزارش هایی از جانب فعالان شرکت های دانش بنیان به دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور رسیده است که حاکی از سازوکار دشوارحمایت از این شرکت ها است.

وی افزود:فعالان این بخش درخواست دارند تا ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارشی درباره تعداد این شرکت ها و فعالیت آنها از دستگاه های مسوول بخواهد.

دکتر مخبر دزفولی خاطرنشان کرد:شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف مهم نقشه جامع علمی و از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان محسوب می شود.

رییس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: قرار است نهادهای مسوول گزارشی از فعالیت و نحوه حمایت و راهکارهای بهبود این روند تهیه کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کنند.

وی گفت: هم اکنون سامانه ای برای مدیریت شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است.

در ادامه این جلسه، محمد علی برخورداری رییس دانشگاه علم و صنعت طی سخنانی به تشریح فعالیت های تحقیقاتی این دانشگاه از جمله پرتاب ماهواره به فضا، پروژه قطار تندرو و خودروری ملی پرداخت.

در جلسه روز گذشته همچنین گزارشی از روند تدوین ˈسند جامع توسعه علوم و فنون دریاییˈ ارایه شد.

این گزارش با اشاره به اهمیت علوم و فنون دریایی و ابعاد مختلف آن، مواردی مانند تأثیر دریا بر امنیت ملی، ارزان بودن حمل و نقل دریایی، سرمایه گذاری برای ساخت کشتی های اقیانوس پیما و توجه به شیلات و پرورش آبزیان مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه این گزارش با ارایه آماری از تولید مقالات علمی در دانشگاه های کشور پیرامون موضوع علوم و فنون دریایی، بر لزوم تکمیل چرخه ایده تا ثروت در این بخش نیز تاکید شد.

همچنین تشریح روند تدوین جامع توسعه دریایی با مشارکت همه نهادهای فعال در بخش علوم و فنون دریایی در بخش دیگری از جلسه روز گذشته بود.

در جلسه چهل و نهم ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور موضوعاتی همچون لزوم تدوین پیوست فرهنگی فعالیت های دریایی کشور، فرابخشی بودن سند مذکور و عدم تعارض این سند با اسناد بخشی، هماهنگی بین فعالیت های دریایی کشور با توجه به حساسیت این بخش، تعامل با نهادهای بین المللی فعال در بخش دریاهای بین المللی و توجه به آینده نگاری علم و فناوری در مسیر تدوین این سند مورد تاکید قرارگرفت.

خبرهای تصویری