Skip to content

دعوت از اساتید و پژوهشگران شاخص برای عضویت در هیات علمی افتخاری موسسه فرزان

موسسه توسعه دانش ، پژوهش و فن آوری فرزان در ششمین سال فعالیت خود و پس از کسب موفقیت های ارزنده در زمینه های نگارش و چاپ مقالات علمی در برترین مجله های بین المللی و نیز برگزاری موفق کارگاه های آموزشی – پژوهشی ، در نظر دارد به منظور ارتقای سطح علمی موسسه و فعالیت های پژوهشی آن ، از پژوهشگران فرهیخته به عنوان هیات علمی افتخاری دعوت به همکاری نماید .
بدین منظور، از کلیه اساتید و هیات علمی محترم دانشگاه ها و پژوهشگران داخل و خارج کشور که مایل به حمایت از ما و مشارکت در طرح ها و برنامه های موسسه فرزان می باشند دعوت به همکاری می نماید.

در این راستا موارد همکاری به شرح ذیل می باشد:
۱- مشارکت در طرح ها و برنامه های تحقیقاتی
۲- همکاری در حوزه های پژوهشی و آموزشی
۳- مشاوره علمی در زمینه طرح های تحقیقاتی و مقالات پژوهشی
۴- ارتباط میان پژوهشگران جوان و اساتید مجرب و تشکیل گروه های مطالعاتی پایه
۵- ایجاد ارتباط میان موسسه و مرکز مورد نظر عضو هیات علمی افتخاری موسسه
۶- همکاری در زمینه دانش سنجی (Scientometrics) در حوزه تخصصی هیات علمی افتخاری و انتشار نتایج در قالب مقالات تحقیقاتی
۷- همکاری در زمینه انعکاس اخبار مهم پژوهشی جهت انتشار در خبرنامه الکترونیک پژوهش
۸- تشریک مساعی جهت توسعه روحیه پژوهش در سطح کشور
۹- اجرای برنامه های مشترک میان پژوهشگران ایرانی داخل و خارج کشور
۱۰- حمایت معنوی و علمی در راه اندازی و اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی

بنحو متقابل و در حد بضاعت، موسسه از اعضای هیات علمی افتخاری خود در اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی پشتیبانی خواهد کرد:

۱- تسهیلات ویژه در ارائه خدمات پژوهشی موسسه به اعضای هیات علمی افتخاری موسسه
۲- تسهیلات ویژه به پژوهشگرانی که توسط هیات علمی افتخاری موسسه معرفی می شوند
۳- مشاوره پژوهشی و نگارشی به اعضای هیات علمی افتخاری موسسه به صورت رایگان
۴- پشتیبانی از اجرای طرح ها و برنامه های علمی – پژوهشی هیات علمی افتخاری موسسه

خبرهای تصویری