Skip to content

دکتر حسین نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و دکتر غلامرضا حبیبی دیدار کردند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و دبیر کانون ملی مراکز مشاوره کارآفرینی دیدار کردند. این دیدار در پی حضور و سخنرانی دکتر حسین نژاد در همایش سالانه مراکز مشاوره کارآفرینی صورت گرفت که بهمن ماه سال گذشته در تهران برگزار شد. در این همایش دکتر منصوری معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر سرهنگی مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار و دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز حضور داشتند.

در این جلسه، دکتر حبیبی، ظرفیت های بزرگ موجود در کانون و مراکز تحت پوشش را بر شمرد و این دیدار را فرصتی مغتنم برای مرور نیازمندی ها و ظرفیت های موجود در طرفین و همکاری مشترک دانست. وی ضمن معرفی ساختار کانون، ماموریت های مراکز را برشمرد و گزارشی از عملکرد کانون و مراکز مشاوره ارائه کرد. دبیر کانون، آمادگی کانون را برای همکاری در راستای ماموریت های صندوق و ایفای نقش موثرتر مراکز در اکوسیستم کسب و کار و کارآفرینی اعلام نمود. دکتر حسین نژاد پیشنهاد کرد که کانون و مراکز تحت پوشش به عنوان نمایندگی صندوق در ممیزی طرح ها ایفای نقش نماید. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون همچنین بر ضرورت توانمندسازی مراکز مشاوره و افزایش ظرفیت مراکز برای ارائه خدمات با کیفیت به کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی تاکید کرد. متعاقب این جلسه، دکتر حبیبی دبیر کانون دیداری نیز با معاونت اقتصادی صندوق ضمانت تعاون داشت که در آن پیرامون نحوه همکاری و ایفای نقش کانون به عنوان نمایندگی صندوق در سطح کشور تبادل نظر شد. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بر اساس مـصوبه مـورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران و ماده ۲ اساسنامه، جایگزین صندوق تعاون کشور گردیده است. حوزه فعالیت صندوق، شرکت‌های تعاونی و همچنین شرکت های کوچک و متوسط (SME) بوده که از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به حمایت از شرکت‌های تعاونی و شرکت های کوچک و متوسط و تسهیل در تأمین منابع مالی آنان می‌نماید. حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تـوانـد بخشـی ازفعالیت‌های خود را از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقوقی ذی‌صلاح و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور واگذار نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها