Skip to content

دیدگاه: تحریم بر علیه دانشمندان پیشرفت را تهدید می کند.

در شماره اکتبر ۲۰۰۹ مجله نیچر، مقاله ای با عنوان ” تحریم بر علیه دانشمندان پیشرفت را تهدید می کند” منتشر شد که در آن به وجود تبعیضهای سیاسی در راه کسب علم پژوهشگران با ملیتهای خاص اشاره کرده است. در بخش دیدگاه خبرنامه الکترونیک فرزان به این موضوع پرداخته ایم.

در ادامه توجه شما را به مشروح این مقاله جلب می کنیم.

متن انگلیسی این مقاله از آدرس اینترنتی http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7265/full/461723a.html قابل دسترسی می باشد.

تحریم بر علیه دانشمندان پیشرفت را تهدید می کند.

هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه، هلند و سوئد، مرتباًٌ از دادن ویزای تحصیلی و یا امکان ادامه تحصیل برای دانشجویان و متخصصین ایرانی در رشته فیزیک امتناع می نماید. این امر به خاطر قطعنامه شماره ۱۷۳۷ سازمان ملل است که تحریمهایی را علیه ایران بخاطر غنی سازی اورانیوم اعلام نمود است که نمایانگر نگرانی جامعه بین المللی از امکان دستیابی ایران به تکنولوژی تولید سلاحهای اتمی است. نتیجه این امر اعمال یک تبعیض واضح فقط بخاطر ملیت است.

یک سیاست ملی امنیتی مشابهی در خاورمیانه موجود است. شرایط ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دکترا که توسط سازمان اطلاعات اسرائیل برای فلسطینیان اعمال می شود آنچنان سخت و دشوار است که عملا فلسطینیها از ادامه تحصیل ممنوع می شوند.

دانشگاههای اسرائیل در طی نامه ای که به وزارت دفاع فرستاده اند به این سیاست که موجب این اقدام مضر بوسیله نیروهای نظامی علیه در محیطی کاملا علمی می شود، اعتراض نموده اند (لطفا سایت http://go.nature.com/iFIjgR را ببینید).

شورای بین المللی علوم، در اصل عمومی بودن علوم برای همه تاکید نموده است که همه دانشمندان بایستی فرصتهایی برای مشارکت در مسائل و فعالیتهای علمی را داشته باشند.

ما درکمیته شورای بین المللی علوم در آزادی و مسئولیتها در رفتارهای علمی، که بنده ریاست آنرا بر عهده دارم، به طور مداوم نقص این اصل را ثبت کرده ایم و به تازگی فراخوانی برای همه دانشمندان برای مقابله با اینگونه تبعیضها را ارسال داشته ایم (لطفا سایت http://go.nature.com/2UmM5M را ببینید).

موسسات آموزشی بایستی مسئولیت و آزادی انتخاب دانشجویان و کارکنان خود را به دور از مداخلات سیاسی و یا نظامی داشته باشند. اگر افراد انتخاب شده، بعد از ملاحضات امنیتی، از ورود به کشور و یا گرفتن ویزای کار منع شدند، باید علت آن به طور واضح به آنها بیان شود.

همکاری و فراگیر بودن بین المللی آموزش علوم و تحقیقات لازمه رویارویی با چالشهای جهانی امروز است. تبعیضهای منظم علیه دانشمندان بر اساس ملیت یک خطر جدی برای پیشرفت علوم است.

خبرهای تصویری