Skip to content

سال نوآوری: آئین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی ابلاغ شد

هیئت وزیران به منظور رشد و تقویت نوآوری در کشور، دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمه ‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد تا امکان استفاده نوآوران از امکانات و خدمات علمی و فنی خود از جمله منابع و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و مشاوره علمی و تخصصی را در سال نوآوری و شکوفایی تسهیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران، در پی تصویب آئین ‌نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی که بنا به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت، همه دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمه ‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد امکان استفاده نوآوران از امکانات و خدمات علمی و فنی خود را فراهم کنند.

بر اساس این آئین ‌نامه، منظور از نوآوران، صاحبان ایده ‌های نو است که ایده آنها به صورت بالفعل به نتایج معینی دست یافته یا بالقوه ظرفیت آن را داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط و نظارت آن با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

همچنین طبق آئین‌ نامه فوق، امکانات و خدمات علمی و فنی شامل منابع و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی (مانند کتابخانه‌ها، اینترنت و دیگر پایگاه‌های اطلاع رسانی و نظایر آنها)، فضا، امکانات و مواد آزمایشگاهی و کارگاهی، خدمات تجهیزات پیشرفته و تخصصی مانند انجام آزمایشها، نتایج مطالعات و پژوهشهای مرتبط با ایده مطابق مقررات، بازدید از کارخانجات، تأسیسات، آزمایشگاهها، کارگاه ‌ها و نظایر آن، راهنمایی و مشاوره علمی و تخصصی و سایر امکانات و خدمات دستگاهها که نقش مستقیم در تکمیل نوآوری مشمولان این آئین‌نامه دارد، می ‌‌شوند.

در همین راستا، دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمه‌ ها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت درخواست متقاضی، جنبه ‌های علمی و فنی طرح یا ایده را به لحاظ نوآورانه بررسی و در صورت تأیید، در باره ارائه انواع امکانات و خدمات مورد تقاضا و مدت آن حداکثر ظرف یک ماه تصمیم‌ گیری کرده و نتیجه را به اطلاع متقاضیان می ‌رسانند.

در صورت درخواست نوآور، دستگاهها می ‌توانند مدت استفاده از امکانات و خدمات توسط وی را تمدید کنند ضمن اینکه نوآوران موظفند دقت کافی در بهره‌ برداری صحیح از امکانات، تجهیزات و خدمات علمی و فنی مراکز به عمل آورند و ضوابط مراکز در خصوص حفاظت از اموال و تجهیزات و جنبه‌ های ایمنی، بهداشتی و امنیتی را رعایت کنند و در صورت اتلاف یا تقصیر، مسئولیت خسار‌تهای وارده بر عهده آنها بوده و نسبت به ادامه کار ایشان تصمیم ‌گیری خواهد شد.

همچنین طبق این آئین ‌نامه، حفظ اسرار نوآوری توسط دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات، مسئولان و کسانی که ضرورتا از مفاد آن در مراحل بررسی مطلع می ‌شوند، ضروری است و مالکیت فکری دستاوردهای نوآوران متعلق به خودشان است، مگر آنکه پیش از شروع فعالیت، توافقنامه کتبی میان نوآور و دستگاه نسبت به مالکیت فکری دستاورد ناشی از ایده صورت گرفته باشد که در این صورت مطابق مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آئین ‌نامه را سالانه در بودجه‌ های سنواتی لحاظ می ‌کند و این اعتبارات بنا به پیشنهاد معاونت مذکور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، از محل اعتبارات پیش‌ بینی نشده، به تصویب هیئت وزیران می ‌رسد.

دستگاهها موظفند هر سال گزارش عملکرد مربوط به خود را در خصوص این آئین ‌نامه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه ‌کنند و دستگاههایی که بیشترین و بهترین امکانات و خدمات را به نوآوران ارائه کنند، بنا به پیشنهاد این معاونت، مورد تشویق رئیس جمهور قرار می ‌گیرند.

خبرهای تصویری