Skip to content

سامانه مدیریت و داشبورد فعالیت بدنی و تناسب اندام ویژه کارکنان و مدیران سلامت رونمایی شد

  “سامانه مدیریت هوشمند فعالیت بدنی” مشتمل بر یک داشبورد و امکانات جانبی آن جهت پایش شاخصهای کلیدی در فعالیت بدنی، برای استفاده بهورزان / مراقبین سلامت و مراکز بهداشتی – درمانی رونمایی شد.
  آمارهای داخلی و بین المللی حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد از مردم فعالیت بدنی کمتر از حد لازم دارند. این در حالی است که با شیوع بیماری کوید ۱۹ و محدودیت مردم به مناطل خود، انتظار می رود این میزان افزایش یابد. اپلیکیشن موبایل و سامانه های جانبی فیت آسا: فعالیت بدنی و تناسب اندام هوشمند، راهکاری برای افزایش فعالیت بدنی و ارتقای سلامت می باشد.
  “سامانه مدیریت هوشمند فعالیت بدنی” در برگیرنده داشبوردی برای استفاده بهورزها / مراقبین سلامت می باشد. هر بهورز / مراقب سلامت صاحب یک داشبورد مجزاست. همزمان داشبورد ها متناسب با ساختار شبکه بهداشتی – درمانی کشور بصورت سطح بندی شده برای معاونت های بهداشتی دانشگاه ها ومراکز تحت پوشش، قابل دسترسی است.
  به عبارت دیگر، داشبوردها متناسب با ساختار شبکه بهداشتی – درمانی کشور دارای سطح بندی می باشند و داده های کاربران، در سطح نخست، در داشبورد بهورز / مراقب سلامت و در سطوح بعدی در داشبورد مراکز بالاتر قرار می گیرد. نهایتا کل داده ها در داشبورد معاونت بهداشتی دانشگاه و وزارت بهداشت قابل رویت می باشد.
  هر بهورز / مراقب سلامت دارای یک کد می باشد که کاربران هنگام ثبت نام آن کد را وارد می کنند. امکان دریافت کد در اپلیکیشن موبایل فیت آسا فراهم شده است بنحویکه کد مراقب سلامت و بهورز از کاربر دریافت می شود.
  برای احراز درستی کد، از یک الگوریتم محاسباتی استفاده می شود تا امکان اشتباه در وارد کردن کد توسط کاربر منتفی شود. از سوی دیگر وقتی کد وارد شد نام بهورز / مراقب سلامت به همراه مرکز بهداشتی که به آن مراجعه شده است به کاربر نمایش داده می شود تا از درستی کد اطمینان حاصل شود.
  یکی دیگر از ویژگی هایی که به این سامانه افزوده شده است امکان ثبت نام انبوه کاربران و مراکز است. این ویژگی، امکان ثبت نام و ساختن داشبورد برای بهورزها / مراقبین سلامت و مراکز بالادستی آنها در ساختار شبکه از جمله خانه های بهداشت، پایگاه های سلامت شهری، مراکز جامع خدمات سلامت، مراکز بهداشت ، معاونین بهداشتی دانشگاه ها را به سرعت و سادگی فراهم می کند. به عبارت دیگر، داشبوردها متناسب با ساختار شبکه بهداشتی – درمانی کشور دارای سطح بندی می باشند و داده های هر کاربر، در سطح نخست، در داشبورد بهورز / مراقب سلامت و در سطوح بعدی در داشبورد مراکز بالاتر قرار می گیرد. نهایتا کل داده ها در داشبورد معاونت بهداشتی دانشگاه و وزارت بهداشت قابل رویت می باشد.

 

خبرهای تصویری