Skip to content

ستادهای فناوری راهبردی: ستادهای فناوری های راهبردی نگاه خطی به توسعه علم و فناوری را تغییر داد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از اقدام ستادهای فناوری‌های راهبردی در تغییر نگرش به روند توسعه علم و فناوری در کشور تقدیر کرد.
دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم رونمایی از ۷ طرح صنعتی و تجهیزات فناوری نانو در محل نهاد ریاست جمهوری از توجه ویژه و حمایت‌های رئیس‌جمهور از توسعه علم و فناوری تقدیر کرد.
وی تصریح کرد: بازیگران جدیدی در عرصه تولید علم و فناوری تحت عنوان ستاد فناوری‌های راهبردی به میدان آمدند که از میان آنها ستاد فناوری نانو با سابقه‌تر بوده و ۱۰ ساله شده است.
دکتر سلطانخواه ادامه داد: اگر ستاد فناوری‌های راهبردی هیچ کاری بجز همین حمایت‌های مالی از فعالان حوزه فناوری‌های نوین انجام نداده باشند، ریل‌گذاری در این عرصه مهمترین کاری است که انجام داده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ستاد فناوری‌های راهبردی نگاه به روند توسعه علم و فناوری در کشور را از نگاه خطی به نگاهی نظامند و سیستماتیک تغییر داد.
وی افزود: نگاه خطی برای ما هزینه‌های فراوان داشت و انرژی و توانمندی‌ها و فرصت‌ها و منابع مالی برای دستیابی به دستآوردها را از بین می‌برد.
دکتر سلطانخواه گفت: ستاد فناوری نانو با توسعه نگرش به قلمرو علم و فناوری ریل‌گذاری خوبی برای دیگر ستادهای فناوری انجام داد و الگویی برای حرکت به سوی برنامه نظام ملی نوآوری در حوزه‌های مختلف فناوری‌های راهبردی شد.
پیش از سخنان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو به ایراد سخن پرداخت و با حضور احمدی‌نژاد از ۷ دستاورد‌ در حوزه فناوری نانو رونمایی شد.
در این مراسم همچنین مدیران خط تولید طرح‌های صنعتی و تجهیزات رونمایی شده معرفی و از آنها تجلیل شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها