Skip to content

ستعدادهای درخشان: بازنگری آیین نامه تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان برای ورود بدون آزمون

رئیس مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی از بازنگری بخشهایی از آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: جلسه شورای عالی استعداد درخشان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و در این جلسه بازنگری در بخشهایی از آیین نامه که مربوط به پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان انجام شد.

وی اضافه کرد: در این تغییرات شرط معدل نسبت به قبل ساده تر شد و در عمل افراد بیشتری امکان می یابند که در حوزه دانشجویان استعداد درخشان قرار گیرند.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی گفت: همچنین از این پس نفر اول آزمونها می تواند بدون آزمون ارتقای تحصیلی پیدا کند. پیش از این ۱۰ درصد اول مدنظر قرار داشت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها