Skip to content

سخنرانی دکتر غلامرضا حبیبی کارآفرین برتر ملی و مدیر مرکز مشاوره کارآفرینی فرزان

دکتر غلامرضا حبیبی، کارآفرین برتر ملی و مدیر مرکز مشاوره کارآفرینی فرزان در اولین سمپوزیوم ارتباط پژوهش در زیست فناوری با صنعت در خصوص “دانشگاه کارآفرین – دانشگاه نسل سوم” سخنرانی کرد. این سمپوزیوم به همت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزارگردید.

درجریان این سمپوزیم، دکتر حبیبی، کارآفرین برتر استان تهران و کارآفرین برتر ملی، ضمن برشمردن ساختار و نمونه های دانشگاه کارآفرین در دنیا و منطقه، برنامه ای جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین ارائه دادند. وی همچنین با حضور در پانل تخصصی، به پرسش های حاضران پاسخ داد.

در این همایش سخنرانی های دیگری با موضوعات نیازهای صنعت در حوزه ی فناوری های زیستی، الزامات صنعت جهت تعامل با دانشگاه، کارآفرینی در حوزه ی فناوری نوین، راهکارهای سودآور ساختن فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی فناوری از نگاه نهاد های صنعتی، الزامات فناوری های زیستی جهت ورود به صنعت، چگونه برای سرمایه گذاری طرح بنویسیم و چه شاخص هایی برای سرمایه گذار قابل توجه است و دانشگاه و توسعه اقتصادی ارائه شد.

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به عنوان کارآفرین برتر استان تهران و کارآفرین برتر ملی از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفته است. مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی فرزان وابسته به این موسسه، دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. این مرکز عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره کارآفرینی استان تهران است.

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی فرزان آماده همکاری با دانشگاه ها، جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم است.

خبرهای تصویری