Skip to content

سیاستگذاری پژوهش: تکلیف قانونی هیئت علمی علوم پزشکی برای پژوهش های مبتنی بر حل مشکل

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تکلیف قانونی هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی برای پژوهش های مبتنی بر حل مشکل گفت: برای این موضوع راهکاری دیده شده که تا پایان اردیبهشت ماه به دانشگاهها ابلاغ می شود.
دکتر مصطفی قانعی افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ۵۰ درصد امتیاز پژوهشی اعضای هیئت علمی باید از طریق تحقیقات مبتنی بر حل مشکلات جامعه تامین شود که دستورالعمل آن را در پایان اردیبهشت ابلاغ می کنیم.
وی افزود: تصمیم گرفته شد که هر یک از اعضای هیئت علمی در حوزه بالینی و علوم پایه تحقیقی را در قالب شبکه های تحقیقاتی انجام دهند این موضوع به عنوان امتیازات بخش ۵۰ درصد محسوب شود.
معاون وزیر بهداشت در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: شبکه های تحقیقاتی در علوم پزشکی به گونه ای طراحی شده اند که تحقیقات در آنها در حوزه کاهش بار بیماریها قرار دارد از این رو اگر یک عضو هیئت علمی موضوعی را در این شبکه بر عهده بگیرد به سمت کاهش بار بیماریها و همچنین به سمت کاهش مشکلات جامعه حرکت کرده است.
وی گفت: بر اساس این دستورالعمل که به معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود این زمینه برای حرکت اعضای هیئت علمی در جهت کاهش مشکلات جامعه فراهم می شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: این دستورالعمل در نشست آینده معاونان دانشگاههای علوم پزشکی که تا پایان اردیبهشت ماه برگزار می شود، ارائه می شود.
دکتر قانعی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم اعضای هیئت علمی ۵۰ درصد از تحقیقات خود را در حوزه شبکه ها به انجام می رسانند و ۵۰ درصد دیگر از تحقیقات خود را می توانند در زمینه های مورد علاقه خود به انجام برسانند و در مجموع امتیازات ناشی از آن را برای ارتقا کسب خواهند کرد.

خبرهای تصویری