Skip to content

سیاستگذاری پژوهش: رویکرد وزارت علوم به امتیاز مقالات علمی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه اعتبار پایگاه های استنادی به مجلاتی مربوط می شود که مقالات نمایه شده را منتشر می کند، گفت: رویکرد وزارت علوم برای امتیاز بندی مقالات، کاربردی بودن آنها است به گونه ای که مقالاتی که علمی و کاربردی باشند بیشترین امتیاز را دریافت می کنند.
دکتر مهدی مهدی نژاد ISI را یکی از نهادهای استنادی در جهان دانست و افزود: این نهاد، مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در برخی از مجلات علمی معتبر را Index یا نمایه می کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سایر پایگاه های استنادی در دنیا، اظهار داشت: در کنار ISI پایگاه های استنادی دیگری چون “اسکوپوس” و در جهان اسلام ISC وجود دارند که کلیه این پایگاه ها نهادهایی برای نمایه سازی مقالات علمی هستند.

وی در خصوص علمی و یا غیر علمی بودن پایگاه های استنادی خاطر نشان کرد: اعتبار و یا فاقد اعتبار بودن به پایگاه ها استنادی مربوط نمی شود بلکه میزان اعتبار به مجلاتی مربوط می شود که مقالات در آنها منتشر می شود.

وی ادامه داد: از این رو وزارت علوم برای نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی امتیازی قایل نمی شود و آنچه که از نظر ما مهم است کاربردی بودن مقالات تحقیقاتی و پژوهشی است.

دکتر مهدی نژاد در این زمینه توضیح داد: مقالاتی که علمی و کاربردی باشند، بیشتر به عنوان برترین مقالات شناخته می شوند و بیشترین تشویق ها و حمایتها را دریافت می کنند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در عین حال با تاکید بر اینکه ایجاد پایگاه های استنادی از جمله فعالیت های علمی محسوب می شود، اضافه کرد: این پایگاه ها جایگاه های خاص خود را دارند و اینکه ادعا شود این پایگاه فاقد اعتبار است، صحیح نیست.

خبرهای تصویری