Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تدوین لایحه ای برای رفع نقطه ضعف پژوهش کشور

معاون اول رئیس جمهوری نقطه ضعف پژوهش و فناوری کشور را در متصل نبودن استعدادهای علمی کشور به بازار تقاضا دانست و گفت: دولت نهم برای رفع آن لایحه ای را به زودی به مجلس ارائه می کند که انتظار داریم نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم را انجام دهند.

دکتر پرویز داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به نظر می رسد با حمایتهایی که از فعالیتهای دانشگاهی صورت می گیرد به ویژه اگر بتوانیم ساز و کارهای لازم و ویژه تری برای مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی و صنعتی کردن نتایج تحقیقات پژوهشگران کشورمان ایجاد کنیم شاهد رشد و شکوفایی قابل توجه در عرصه علم، تحقیق و فناوری می شویم.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: دولت نهم نیز بر روی این قضیه فشار آورده و لایحه خوبی را در این راستا به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. در صورت کمک مجلس شورای اسلامی، منابع مالی و همچنین منابع قانونی و تمهیدات و کانالهای خوبی در زمینه رشد علوم مختلف ایجاد خواهد شد.

وی با بیان این که نقطه ضعف کشور در محل اتصال پتانسیلها و استعدادهای علمی کشور به تقاضاها و بازار و کاربردی کردن آنهاست، خاطرنشان کرد: باید نقطه اتصال کارهای پژوهشی به صنعت و تجارت و بازار ایجاد شود اما به نظر می رسد که ما در این نقطه دارای ضعف هستیم که لایحه شرکتهای دانش بنیان برای جبران این ضعف در مرحله نهایی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: در صورتی که مجلس شورای اسلامی نیز همکاری لازم را در زمینه لایحه شرکتهای دانش بنیان انجام دهد، به طور ویِژه ای تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان فراهم می شود تا حجم عظیمی از کار و تفکر و نوآوری که بین دانشجویان و اساتید شکل گرفته است به سمت بازار صنعت برود.

خبرهای تصویری