Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تصویب ۵۰ درصد نقشه جامع علمی کشور

معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت حدود ۵۰ درصد نقشه جامع علمی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است و با در دستور کار قرار دادن نقشه جامع علمی کشور، اولویتهای علم و فناوری نهایی می شود.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: بخش مبانی نظری و ارزشی، چشم انداز شاخص ها، نرخ مطلوب شاخص ها و اولویت های علم و فناوری نقشه جامع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این است که کارشناسانی که در تهیه الگوی اولیتهای علمی و فناوری فعالیت کرده اند، توضیحات خود را در این خصوص ارائه دهند، با دعوت از این افراد اولویت های علم و فناوری مورد بررسی بیشتر اعضا قرار می گیرد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه این بخش اصلی ترین بخش نقشه است، گفت: قرار است با یک بحث مستدل نسبت به تصویب اولویت های علم و فناوری در هفته جاری اقدام شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها