Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تهیه اولین نسخه نقشه جامع علمی کشور تا پایان سال

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: وزارت علوم پیش بینی می کند تهیه نسخه اولیه نقشه جامع علمی کشور در صورت تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایان سال جاری تهیه شود.
دکتر منصور کبگانیان در نشست مطبوعاتی در مورد تدوین نقشه جامع علمی کشور افزود: نقشه جامع علمی کشور مجموعه اسناد برنامه ریزی راهبردی همه جانبه در حوزه علم و فناوری با نگاه بلند مدت به آینده به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز کشور، همراه با بهره گیری از منابع موجود است.
وی گفت : تعیین وضع موجود در حوزه علم و فناوری، تعیین وضع مطلوب در این حوزه و تدوین راهبردها برای رسیدن به آینده مطلوب در تهیه نقشه جامع علمی کشور از اهمیت بالایی برخوردار و از کارکردهای نقشه است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه تعیین اولویت های علم و فناوری از دیگر کارکردهای نقشه علمی است، افزود: در حال حاضر زیست فناوری، نانو فناوری، فناوری هسته ای، فناوری اطلاعات، هوا و فضا و محیط زیست اولویت های تعیین شده در حوزه فناوری کشور به شمار می آیند.
وی در مورد آغاز به کار تهیه نقشه جامع علمی کشور در وزارت علوم گفت : وزارت علوم سابقه تهیه نقشه را از زمانی که سند توسعه علمی کشور در دستور کار قرار گرفت، دارد و از چندی پیش نیز تهیه نقشه جامع بدون جنجال های تبلیغاتی با پشتوانه فعالیت های سند توسعه علمی در کارگروه تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری برخی از معاونین وزرا آغاز شده است.
دکتر کبگانیان اظهار داشت : در گام بعدی تمامی اسناد ملی و فرابخشی و بخشی در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و شورای راهبردی برای تهیه نقشه تشکیل شد. در گام های بعدی مطالعات تطبیقی و مقایسه فعالیت های سایر کشورها در زمینه تهیه نقشه علمی صورت گرفت.
وی آینده نگاری ملی را فعالیت بعدی در تهیه نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد و گفت : ۴۰۰ دانشمند برای اولین بار در سال گذشته به کار بررسی و مطالعه آینده نگاری پرداختند. این طرح هم اکنون در مرحله پایلوت است و در نظر دارد فناوریهای مورد نیاز کشور در آینده ۱۴۰۴ را شناسایی کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد : در راستای تهیه نقشه جامع علمی کشور برنامه هایی مانند راه اندازی ISC، طراحی سامانه سیستم مدیریت اطلاعات علم و فناوری که امسال به صورت پایلوت اجرا می شود نیز انجام شده است.
وی با تشریح فعالیت های ضروری که باید در تدوین نقشه مورد توجه قرار گیرد، گفت : تدوین مبانی نظری و ارزشی حاکم بر نقشه، مطالعات علم سنجی، مطالعات آینده نگاری به صورت ملی، مطالعات تطبیقی، مط�?لعات تحلیلی محیطی، مطالعات نگاشت نهادی برای ایجاد زنجیره و ساخت های علم و فناوری باید در مراحل تدوین نقشه مد نظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین در تهیه نقشه باید مطالعات برنامه ریزی منابع انسانی و مشخص کردن ساختار اجرایی تدوین نقشه را نیز مشخص کرد.
دکتر کبگانیان به تعارض هایی که ممکن است در تهیه نقشه علمی به وجود آید اشاره کرد و گفت: پرهیز از بخشی نگری و مشارکت تمامی وزارتخانه ها، زمان بندی تدوین نقشه و استفاده از تجربیات سایر کشور ها ممکن است در تدوین نقشه تعارضات و سئوالاتی را به وجود آورد.
وی در توضیح این تعارضات افزود: هر بخش نباید گزارش جداگانه ای را به عنوان نقشه علمی ارائه دهد. در صورتی که گزارشات وزارت علوم در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود، پیش بینی می کنیم نسخه اول نقشه تا اواخر سال جاری ارائه شود. همچنین در مورد مطالعه تطبیقی باید در نظر داشت که توانایی های بومی و سابقه ملی در اولویت قرار گیرد

خبرهای تصویری