Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: شورای هماهنگی فناوریهای راهبردی تشکیل شد

معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرد: به دنبال تشکیل ستادهای فناوریهای راهبردی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای هماهنگی ایـن ستادها تشکیل و اولین جلسه آن در محل این معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده – معاون علمی و فناوری رییس جمهور در این جلسه در خصوص تبیین نقش و اهمیت شورای هماهنگی ایـن ستادها گفت: فناوریهای حائز اولویت و راهبردی کشور باید با شتاب زیاد توسعه پیدا کند و در پیشرفت همه جانبه کشور تأثیر گذار شوند برای این منظور باید چشم انداز هر یک از این فناوریها معین و با هماهنگی و تقویت سرمایه انسانی و امکانات، کشور به سمت تحقق چشم انداز آنها حرکت شود.

وی افزود: رهنمود اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت هماهنگی بین نهادهای مختلف در حوزه علم و فناوری راهنمای شورای هماهنگی است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در ستادهای فناوریهای راهبردی و تدوین آئین نامه شورای هماهنگی این ستادها در خصوص شاخصهای پیشنهادی برای سنجش و ارتقاء وضعیت فناوری کشور و مقایسه آن با کشورهای منطقه و کشورهای پیشرو توضیحات لازم را ارائه کرد.

شورای هماهنگی فناوریهای راهبردی، متشکل از روسای ستادهای فناوریهای راهبردی شامل معاونان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، صنایع ومعادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست و شخصیتهای برجسته در حوزه این فناوریها است.

ستادهای ۹ گانه فناوریهای راهبردی شامل نانوفناوری، زیست فناوری، سلولهای بنیادین، گیاهان دارویی و طب ایرانی، هوا و فضا، میکروالکترونیک، انرژیهای نو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوریهای بین رشته ای در سال جاری و زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت هم افزایی ملی در پیشبرد فناوریهای راهبردی ایجاد شده و هدف این ستادها متمرکز کردن پتانسیل های علمی دستگاههای تحقیقاتی و اجرایی کشور به منظور شتاب بخشیدن به توسعه فناوریهای اولویت دار و راهبردی در کشور است.

در این جلسه شاخصهای ارزیابی فناوریهای راهبردی کشور به تصویب رسید و مقرر شد بر اساس این شاخصها ستادهای فناوریهای راهبردی موقعیت کشور در توسعه این فناوریها را در مقیاس بین المللی مشخص و به شورا ارائه کنند.

خبرهای تصویری