Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی حامی پژوهشگران

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به جایگاه صندوق توسعه ملی و صندوق شکوفایی و نوآوری گفت: صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرحهای ملی دولتی و صندوق نوآوری برای حمایت از طرحهای کوچک بخش خصوصی ایجاد شده است.
دکتر نسرین سلطانخواه به نحوه مشارکت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در صندوق توسعه ملی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی برای تجاری سازی و سرمایه گذاری روی دستاوردها و طرحهای بزرگ دولتی است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: در کنار این صندوق، صندوق نوآوری و شکوفایی در معاونت ایجاد شد که فعالیت های آن معطوف به سرمایه گذاری های کوچک و متوسط بخش خصوصی و حمایت از طرحهایی است که در این بخش اجرایی می شود.
وی همچنین با تاکید براینکه روند اعطای پژوهانه همچنان ادامه دارد افزود: روند اعطای پژوهانه هیچ تغییری نیافته است و طی شرایطی این حمایتها برای دانشجویان دوره دکتری اعمال می شود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرایط اعطای پژوهانه اشاره کرد و یادآور شد: دانشجویان دوره دکتری در صورتی که آزمون جامع را با موفقیت پشت سر بگذرانند و پروژه مصوب دوره دکتری آنها تقاضا محور باشد و یکی از نیازهای ملی را پاسخگو باشد، مشمول طرح اعطای پژوهانه هستند.
وی با تاکید بر اینکه پژوهانه به دانشگاهها داده می شود اظهار داشت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبلغ ۵ میلیون تومان را در قالب پژوهانه به هر دانشجو پرداخت می کند که این مبلغ با حمایت و تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا می شود.
دکتر سلطانخواه ادامه داد: اعطای پژوهانه از سال گذشته آغاز شده و تا کنون میزان ۳۲ میلیارد تومان پژوهانه به ۶ هزار و ۴۰۰ دانشجوی دکتری اعطا شده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این روند در سال ۹۰ ادامه دارد، خاطرنشان کرد: اعطای این پژوهانه محدودیتی در رشته ندارد و به هر دانشجو اعم از دانشجویان رشته های فنی و یا علوم انسانی که پایان نامه آنها در جهت رفع نیازهای کشور باشد اعطا می شود.

خبرهای تصویری