Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: صندوق حمایت از پژوهشگران اولویت های تحقیقاتی کشور را اعلام کرد

مدیر ارزیابی طرح های صندوق حمایت از پژوهشگران از تعیین اولویت های پژوهشی خبر داد و گفت: طرح هایی که در زمینه های علوم انسانی، علوم پزشکی و دامپزشکی، علوم زیستی، فنی و مهندسی، کشاورزی و میان گروهی باشند مشمول کمک های صندوق حمایت از پژوهشگران می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر عنایتی مدیر ارزیابی طرح های صندوق حمایت از پژوهشگران کشور صبح امروز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران با تاکید بر نقش این صندوق در هدایت طرح های پژوهشی گفت: طبق اساسنامه یکی از اهداف این صندوق ارائه کمک ها و خدمات به پژوهشگران داخل و خارج و بهره مندی کشور از نتایج تحقیقات است که در این زمینه فراخوانی به مراکز فرهنگی و علمی و دانشگاههای سراسر کشور ارسال شد که از محققان خواسته شد طرح های خود را در زمینه های شش گانه فوق به این مرکز ارسال کنند.
وی کاربردی بودن نتایج و حمایت هایی در جهت تجاری سازی طرح ها را از جمله اهداف این امر دانست.
دکتر عنایتی افزود: از سال ۱۳۸۳ تاکنون یک هزار و ۶۴ طرح ارسال شده است که از این تعداد ۲۹۷ طرح مصوب شده که ۴۷ طرح در مرحله نهایی است.
طیق گفته وی ۵۰۷ طرح فاقد اولویت و ۲۳۸  طرح در دست بررسی است و ۲۲ طرح نیزاز ادامه داوری انصراف دادند.
مدیر ارزیابی طرح های صندوق حمایت از پژوهشگران اظهار داشت: از ۱۱۷ دانشگاه و مراکز علمی کشور،۳۵ درصد طرح های ارائه شده متعلق به مراکز فرهنگی و علمی و دانشگاههای تهران و ۶۵ درصد مربوط به سایر استانهاست.
دکتر عنایتی این امر را ناشی از سیاست یکسان سازی صندوق ذکر کرد و گفت: از آنجا که ایجاد فرصت ها و ظرفیت های برابر برای همه پژوهشگران، افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش و تقویت موقعیت علمی کشور از دغدغه های اصلی ا?�ن ?�ندوق است از ۱۰۰ پژوهشگر برجسته کشور که از ۳ سال قبل تولیدات علمی در سطح ملی و بین المللی داشتند، دعوت شد تا طرح ها و ایده های خود را درزمینه محورهای پژوهشی مورد نیاز کشور ارائه دهند که ۸۰ درصد آنها طرح های خود را ارسال کردند که جمع بندی این نظرات ۶ محور اولویت طرح های مورد حمایت این صندوق شد.
دکتر عنایتی ادامه داد: این اولویت ها در علوم انسانی و هنری شامل بهره وری و رشد، علمی کردن زبان فارسی و آسیب شناسی مدیریتی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، علوم پزشکی و دامپزشکی شامل تحقیقات در زمینه علوم ژنتیک، بیولوژی، سلولی و مولکولی، پروتئومیکس، بیوانفورماتیک و ترانسژنیک، تحقیقات در زمینه نقش سلولهای بنیادی، تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تحقیقات در زمینه شیمی دارویی می شود.
به گزارش مهر، وی افزود: در زمینه علوم و علوم زیستی اولویت ها شامل تقویت پژوهش بر محور ابر رساناها، مواد نو، بیوسنسورها و موارد مشابه در ارتقای علم و نوآوری و بررسی و شناسایی ترکیبات موثر گیاهان دارویی به منظور کشف داروهای جدید گیاهی، فنی و مهندسی شامل توسعه فناوری های میکروالکترونیک، بررسی مصالح و مواد هوشمند و مواد زیستی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی شامل مدیریت پایدار محیط زیست و منابع طبیعی، شناسایی منابع، مقادیر و دینامیک آلاینده های آب، خاک و هوا و افرایش بهره وری منابع طبیعی و استفاده از ضایعات تولیدات کشاورزی است.
مدیر ارزیابی طرح های پژوهشگران میان گروهی را از دیگر رشته ها معرفی کرد و افزود:  اولویت های این رشته شامل مهندسی بافت، طرح های نانو مواد و داروهای نوترکیب است.
وی تصریح کرد: در طرح ها، طرح هایی که در زمینه موضوعات فوق باشند در اولویت قرار می گیرد.
دکتر عنایتی در خصوص  میزان اعتبارات گفت: برای طرح های مصوب (۲۹۷ طرح) حدود ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است که در میان کمیته های تخصصی از ۸۲ تا ۱۳۲ میلیون تومان ارائه می شود.

خبرهای تصویری