Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: مدیریت پژوهش باید تقاضا محور باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با انتقاد از نبود تقاضا برای پژوهشگران گفت: مراکز تجاری و صنعتی باید متقاضی تحقیق پژوهشگران باشند و نسبت به سفارش کالا و خدمات به پژوهشگران و دانشمندان کشور اقدام کنند.

دکتر مصطفی قانعی در کنفرانس علمی مدیریت پژوهش که در تالار ایوان شمس برگزار شد با بیان این مطلب افزود: هر وقت مسئولان به سراغ دانشگاه آمدند، دانشگاه خوب عمل کرده و هرگونه سرمایه گذاری در دانشگاه ها بازده و پاسخ خوبی داشته است.
وی افزود: مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران با توجه به بودجه های تحقیقاتی که وجود دارد مشکل ندارند اما مشکل از نبود تقاضا برای پژوهشگران است. مراکز تجاری و صنعتی باید متقاضی تحقیق پژوهشگران باشند و نسبت به سفارش کالا و خدمات به پژوهشگران و دانشمندان کشور اقدام کنند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: ۱۰ سال پیش در بحث تولید علم مقاله هم کم داشتیم اما حال به نقطه ای رسیدیم که بنابر اعلام نشریه نیچر ۲۰ درصد رشد علم داشته ایم و جزء ۴۰ کشور برتر دنیا از نظر تولید علم قرار داریم.
دکتر قانعی از تدوین رشته دکتری مدیریت سلامت در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: در صورتی که این برنامه آموزشی تدوین شود تمامی مدیران پژوهشی، در مدیریت پژوهش آموزش می بینند. باید مدیران پژوهشی و مدیران مراکز تحقیقاتی را ثابت بگذاریم تا بتوانند یک مجموعه علمی را اداره کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید مدلی را برای تولید علم ایجاد کنیم. ما مکتب امام صادق(ع) داریم اما از آن مدلی برای علوم نساخته ایم در حالی که ما باید مسیر اسلام را برویم و در تحقیقات از مدل غربی تبعیت نکنیم. کشورهای غربی به این موضوع توجه کرده اند که علم سلطه می آورد و آمریکا علم را برای سلطه می خواهد.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: اصل حرکت علمی را که ابن سینا برای دانشمند ترسیم می کند معرفت الهی است. اسلام در تولید علم و تحقیقات هدفی را مشخص کرده که ما از آن عقب هستیم و باید بتوانیم مدلی ارائه دهیم تا مدل پژوهشی ما در آن مشخص شود.

خبرهای تصویری