Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه فناوری ارایه شد.

پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه فناوری با همکاری جهاد دانشگاهی و معاونت علمی ریاست جمهوری در نشست مشترک دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی و دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور ارایه شد.

در ابتدای این نشست رییس جهاد دانشگاهی بر ضرورت داشتن یک ماموریت مشخص برای همکاری با معاونت علمی رییس جمهور تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی دارای دیدگاه کاربردی و کلان به پروژه ها است و عملکرد محصول محور دارد.

در این نشست معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نیز اظهار داشت: جهاد دانشگاهی دستاوردهای بسیار خوبی تاکنون داشته است بنابراین تلاش داریم یک برنامه جامع برای همکاری با جهاد دانشگاهی تنظیم و ارایه کنیم.

دکتر وطنی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی باید در دستاوردهای توسعه فناوری حضور فعال داشته باشد، افزود: باید پروژه هایی از جهاد دانشگاهی که مراحل پایلوت را پشت سر گذاشته است معرفی شود تا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شود.

وی در ادامه پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه فناوری با همکاری جهاد دانشگاهی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ارایه کرد.

دکتروطنی تاکید کرد: از طرح های فناورانه مانند مته حفاری، لوله مغذی سیار، تولید مواد شیمیایی پرمصرف نفت به صورت ویژه حمایت خواهد شد.

خبرهای تصویری