Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: اختصاص سالانه نیم درصد بودجه عمومی کشور به صندوق نوآوری و شکوفایی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناروی با اشاره به شکل گیری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بودجه ۳ هزار میلیارد تومانی این صندوق به شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی اختصاص یافته و قرار است هر سال نیم درصد از بودجه عمومی به این صندوق اختصاص داده شود.
دکتر محمد مهدی نژاد نوری در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره شیخ بهایی به برگزاری جشنواره شیخ بهایی اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری سنتی این جشنواره مطلوب نیست بلکه دست اندرکاران باید این جشنواره را با بهره گیری از فناوری اطلاعات به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار کنند.

معاون وزیر علوم، پیشنهاد برگزاری این جشنواره به صورت فرا ملی را ارائه کرد و یادآور شد: با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی می توان این جشنواره را با همکاری کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی برگزاری کرد.

دکتر مهدی نژاد با تاکید بر تغییر معیارهای ارزشگذاری طرحهای شرکت کننده در این جشنواره خاطرنشان کرد: از جمله شاخص های یاد شده می توان به ارزشگذاری فناوری، توجه به نیازهای فناورانه کشور، افزایش حجم و کیفیت طرح ها اشاره کرد.

وی برگزاری جشنواره شیخ بهایی را جریان سازی در حوزه علم و فناوری دانست و خاطرنشان کرد: جشنواره شیخ بهایی را می توان به صورت ۱۸ ماهه و یا دو ساله برگزار کرد تا تعهدات به شرکت های دانش بنیان و برگزیدگان به طور کامل انجام شود و تفاوت جشنواره ها با یکدیگر مشخص شود.

خبرهای تصویری