Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: ارائه تسهیلات به شرکت‌های خارجی از طریق پارک فناوری پردیس

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: شرکت‌های خارجی حاضر در دومین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته می‌توانند جهت ارتباط با ایران در پارک فناوری پردیس مستقر شده و از تسهیلات این پارک بهره ببرند.

دکتر نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم افتتاح دومین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی یکی از راه‌های تبادل فناوری در انتقال و جذب است و برای این نمایشگاه شرکت‌هایی انتخاب شدند که در حوزه‌های فناوری دارای توانمندی‌های خاصی در زمینه نیازهای کشور هستند.
وی افزود: در این نمایشگاه شرکت‌هایی از حوزه‌های نفت و گاز، دارو و پزشکی حضور دارند تا بستری برای انتقال  و جذب فناوری صورت بگیرد.
سلطان‌خواه ادامه داد: این نمایشگاه نوعی تسهیلات برای برقراری ارتباط میان شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی و دولتی ایران است تا بستر همکاری‌های مشترک فراهم شود ولی شرکت‌هایی که بتوانند ارتباط خوبی را برقرار کنند در پارک فناوری پردیس مستقر شده می‌توانند از تسهیلات این پارک نیز بهره ببرند.

خبرهای تصویری