Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: خدمات ویژه در حوزه تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از ارایه خدمات ویژه در حوزه تجاری سازی محصولات به شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت:این خدمات از طریق ۷ پارک علم و فناوری و دو مرکز رشد کارگزار به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود.
دکتر مجتبی خیام نکویی افزود: به هرکدام از این ۷ پارک علم و فناوری و دو مرکز رشد ۵۰۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است و در صورت ادامه ارایه خدمات از سوی آنها به شرکت های دانش بنیان این رقم به صورت مستمر از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: این پارک های علم و فناوری شامل پارک علم وفناوری سمنان، دانشگاه تهران ، پردیس، خراسان رضوی، فارس، یزد، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دو مرکز رشد یکی در دانشگاه شریف و دیگری پژوهشگاه ابن سینا هستند که خدمات تجاری سازی را به شرکت های دانش بنیان ارایه می دهند . براین اساس خدمات در زمینه تجاری ساز ی به شرکت های مستقر و غیر مستقر در پارک های علم و فناوری ارایه خواهد شد .
دکتر خیام نکویی خاطرنشان کرد: این خدمات درحوزه هایی همچون ثبت اختراع، بازاریابی ملی و منطقه ای، تحلیل فناوری و بازار، تبلیغات و بازاریابی، تهیه طرح توجیهی، صدور انواع ضمانتنامه، خدمات آزمایشگاهی، بازرگانی خارجی و امور گمرکی، ارایه مشاوره های فنی و تخصصی ، رصد فناوری و انتقال فناوری است.
وی گفت: هزینه ثبت اختراع بین المللی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار است که شرکت های دانش بنیان ۲۰ درصد این رقم را می پردازند و مابقی از سوی معاونت علمی و فناوری و پارک های علم وفناوری پرداخت می شود.
معاون فناوری ونوآوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری یادآور شد : میانگین سالانه اعتبارات این معاونت ۱۷۰ میلیارد تومان است و ۲۰ درصد از اعتبارات این معاونت به حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است.
وی افزود: حمایت از شرکت های دانش بنیان از طریق حمایت از پارک های علم و فناوری، حمایت از طرح های کلان فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان انجام می شود.
دکتر خیام نکویی همچنین از برپایی سومین اجلاس سراسری کانون های هماهنگی دانش و صنعت کشور در ۱۹ دی ماه امسال خبر داد و گفت: هدف از برپایی این اجلاس ترسیم دقیق وضعیت مطلوب کانون های دانش و صنعت است و در این اجلاس کارشناسان ۶۰ کانون هماهنگی دانش و صنعت شرکت می کنند.

خبرهای تصویری