Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: دانشگاه ها فضایی ایجاد کنند تا فارغ التحصیل به نیروی خلاق و کارآفرین تبدیل شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت با اشاره به لایحه تشکیل شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه ها افزود: اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی می توانند با فعالیت در شرکتهای دانش بنیان خصوصی به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
دکتر مصطفی قانعی در شصت و هفتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: از سال ۱۳۳۷ عضویت اعضای هیئت علمی در شرکتهای خصوصی ممنوع بود که با تصویب لایحه جدید شرکتهای دانش بنیان اعضای هیئت علمی می توانند در شرکتهای دانش بنیان خصوصی فعالیت کنند.
وی افزود: با تاسیس شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی می توانیم با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و به کمک این دانشگاهها به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.
دکتر قانعی با اشاره به نقش دانشگاه های علوم پزشکی در پیشبرد فناوری و رشد اقتصادی کشور گفت: نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنج ساله حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده است که برای رسیدن به این رشد اقتصادی، توجه به اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم بوده و منشاء اقتصاد دانش بنیان نیز دانشگاه ها هستند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: تاسیس مراکز رشد در دانشگاه های علوم پزشکی باعث حمایت از ایده می شود و می تواند آن ایده را تبدیل به خلاقیت و نوآوری کند. روسای دانشگاههای علوم پزشکی باید از خلق ایده تا فروش محصول از مراکز رشد حمایت کنند تا ایده به تولید برسد. همچنین دانشگاهها باید فضایی ایجاد کنند تا فارغ التحصیل را به یک نیروی خلاق و کار آفرین تبدیل کنیم.
وی با اشاره به ماده ۱۷ برنامه پنجم توسعه افزود: کمک به مراکز رشد در دانشگاه ها باعث می شود که درصدی از رشد اقتصادی کشور در دانشگاه ها تامین شود و دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش می تواند هم در تولید فناوری های سلامت و هم در صرفه جویی ارزی نقش ایفاء کند.
معاون وزیر بهداشت افزود: یک سوم هزینه دارو در کشور صرف حدود ۳.۵ درصد داروهای وارداتی می شود که این موضوع با توجه به ورود داروهای نوترکیب روز به روز افزایش پیدا می کند.
وی دهه آینده را دهه تولید واکسن برای بیماریهای غیرواگیر برشمرد و گفت: واکسن برای بیماریهای همچون پروستات، دیابت و بعضی از سرطان ها در دهه آینده در صدر قرار می گیرند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

خبرهای تصویری