Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: شرکت های دانش بنیان شناسنامه دار می شوند.

شناسنامه دار شدن شرکت های دانش بنیان در جلسه ای با حضور معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیران ستادهای فناوری راهبردی در موسسه خدمات فناوری تا بازار  (کریدور نانو) به تصویب رسید.
به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در حال حاضر تنها اطلاعات شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری نانو در این سامانه به ثبت رسیده است.
در این جلسه دکتر سعید سرکار دبیر ستاد نانو افزود : در حال حاضر ۱۶ ایستگاه ارایه دهنده خدمات فناوری مستقر در موسسه خدمات فناوری تا بازار برای شناسنامه دار شدن شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند و هدف از راه اندازی سامانه شناسنامه شرکت های دانش بنیان تسهیل دسترسی به اطلاعات شرکت ها و فناوران، اطلاعات کارگزاران و مشاوران، کالاها و خدمات قابل ارایه از سوی شرکت ها و ایستگاه ها و خدمات آنهاست .
به گفته وی زمانی یک ایده ارزش واقعی خود را نمایان می کند که مستند شده باشد. متاسفانه در کشور ما، مستندساز حوزه های تخصصی یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است. باید با صرف وقت به مستندسازان ایده ها آموزش دهیم که مستندسازی یک فناوری دارای چه مؤلفه هایی است و چگونه انجام می شود تا شرکت های دانش بنیان ما بتوانند از دانش خود بهترین استفاده را داشته باشند.
دکتر سرکارخاطرنشان کرد : فرهنگ سازی در حوزه ثبت پتنت مهمترین عامل رشد علمی یک کشور است . در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ مقاله می توان گفت یک پتنت وجود دارد در صورتی که این آمار برای کشورهای پیشرفته همچون امریکا و ژاپن میانگینی معادل حدود ۷۰ پتنت به ازای هر ۱۰۰ مقاله است و این زنگ هشداری است تا ضمن مهم دانستن این حوزه، با تحلیل و ارزیابی پتنت های به ثبت رسیده در زمینه فناوری نانو نقاط ضعف موجود را شناسایی کنیم.

خبرهای تصویری