Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: صلاحیت ۶۰ شرکت دانش بنیان تایید شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان گفت: تاکنون بر اساس ضوابط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا ۶۰ شرکت صلاحیت لازم را کسب کرده اند که ارزیابی ها در سال ۹۳ سرعت بیشتری خواهد یافت.

دکتر سورنا ستاری در هفدهمین نشست سراسری بنیادهای استانی نخبگان که در ستاد مرکزی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، افزود: از ابتدای ورودم به مجموعه بنیاد ملی نخبگان، بنیادهای استانی همیشه فکر من را به خود مشغول کرده است؛ اینکه تعاملات در آنها باید به چه شکل باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: متاسفانه از ابتدا درست راجع به بنیادهای استانی نخبگان فکر نشده و تشکیل آنها تنها به عنوان یک هدف و بدون اینکه شرح ماموریتی داشته باشند پیگیری شده است . بنابراین امیدواریم در دوره جدید به نظر و درک مشترکی در تعاملات این موضوع برسیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: یکی از اتفاقات جدید در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان ایجاد ارتباط بیشتر بین این دو نهاد است تا در نهایت منجر به حل بسیاری از مشکلات موجود درکشور شود.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با بیان اینکه ورودی های بنیاد ملی نخبگان به دو بخش پژوهشی و آموزشی تقسیم می شوند، افزود: ورودی های پژوهشی از طریق جشنواره های اختراعات تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در می آیند.

دکتر ستاری ادامه داد: در بخش ورودی های پژوهشی اتفاقی در گذشته رخ می داده به این شکل بود که مخترعانی که موفق به دریافت تاییدیه سطح ۳ اختراعات بنیاد ملی نخبگان می شدند تنها با حمایت ناچیز روندهای بعدی متوقف می شد اما از این پس از طریق معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در اختیار کریدورهای تجاری سازی قرار می گیرند تا از مخترعان حمایت بعمل آید. در این زمینه هماهنگی های استانی باید توسط بنیادهای استانی نخبگان و معاونت علمی صورت بگیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در این زمینه باید از پتانسیل پارکهای علم و فناوری استانی هم استفاده شود. البته برنامه معاونت علمی فعلا برای ۷ پارک در کل کشور است که در قالب کریدورهای تجاری سازی از آنها استفاده کنیم. از جمله آنها پارک فناوری پردیس، ستاد توسعه فناوری نانو، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک علم و فناوری تبریز است.

وی در ادامه از آمادگی برای ارائه تسهیلات به نخبگان و استعدادهای برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در کریدورهای تجاری سازی خبرداد.

دکتر ستاری تصریح کرد: در دوره جدید بنا این است که به تدریج و با برنامه حوزه اختیار بنیادهای استانی نخبگان بیشتر شود اما این موضوع بستگی به رسیدن به یک ایده و نظر مشترک و برنامه ریزی دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بخش دوم ورودی های بنیاد ملی نخبگان از طریق سیستم های آموزشی مانند المپیادهای علمی دانش آموزی و دانشجویی و نفرات برتر کنکورهای سراسری مورد حمایت قرار می گیرند همچنین نحوه حمایت قبلی بنیاد به شکل حمایت از فرد بوده است. دراین راستا هیچ سیاستی در بنیاد مبنی بر قطع این حمایت ها نیست اما ممکن است محدود شود ولی ارائه تسهیلات تنها در قبال انجام دادن مسئولیتی خواهد بود.

دکتر ستاری افزود: البته در سیاست حمایت از دانشگاه های نخبه پرور هم در نهایت حمایت ها به افراد می رسد با این تفاوت که دانشگاه و استاد راهنما در جریان خواهند بود و حمایت ها هدفمند می شود.

وی با اشاره به تعاملات بنیادهای استانی نخبگان با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در بحث اشتغال نخبگان بنیادهای استانی باید با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل داشته باشند.همچنین بورس شهید تهرانی مقدم دراین زمینه با قوت پیگیری می شود که در صورت حضور نخبگان در شرکت های دانش بنیان بنیاد حقوق آنها را تا سه سال تقبل می کند.

دکتر ستاری تاکید کرد: انتظار از بنیادهای استانی نخبگان این است که همانطور که ما فکر می کنیم که یک نفر را داخل کشور حفظ کنیم آنها نیز باید برای حفظ نخبه در استان خود تلاش کنند. بنیادهای استانی از این پس نمایندگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان ها هم دارا هستند اما به این معنی نیست که باید نیرو و افراد بیشتری را جذب کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان مثال مجموعه معاونت علمی تنها دارای ۱۲۰ نیرو است که این ساختار چابک و انعطاف پذیر عامل موفقیت و تفاوت با نهادهای دیگر است . این در حالی است که هنر ما باید این باشد که از تمامی پتانسیل های استان ها شامل پارک های علم وفناوری، دانشگاه ها و مجموعه های وزارتین علوم و بهداشت استفاده کنیم.

دکتر ستاری تاکید کرد: بنیاد ملی نخبگان در کشور و استان ها رقیب هیچ سازمان و نهادی نیست بلکه نقش فرادستگاهی و فراسازمانی خود را انجام می دهیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید براینکه بنیادهای استانی مشکل هویتی دارند، گفت: این در حالی است که می توان آن را با تعاملات مختلف حل کرد همانطور که معاونت علمی مشکلات خود را با دستگاه های همکار حل کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در سال ۹۳ گفت: این نمایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل با هدف شکل گیری صنعت داخلی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در کشور برگزار می شود که معاونت به خریداران آن ۴۰ درصد سوپسید می دهد و از ۶۰ درصد باقیمانده بخشی را وزارتخانه های علوم و بهداشت تقبل کرده اند وسهم دانشگاه ها در خرید تجهیزات حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.

وی با اشاره مقررات و ضوابط دریافت دانش بنیان بودن شرکتها که در سایت http://daneshbonyan.ir قابل دسترس است، تاکید کرد: تاکنون بر اساس این ضوابط حدود ۶۰ شرکت صلاحیت لازم را کسب کرده اند که ارزیابی ها در سال ۹۳ سرعت بیشتری خواهد یافت.

رئیس هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور درباره حمایت از ثبت بین المللی اختراعات گفت: این حمایت از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور صورت می گیرد به طوری که بیش از ۶۰ درصد ثبت های بین المللی اختراعات از طریق این صندوق انجام شده است

خبرهای تصویری