Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: مجمع تشکل های دانش بنیان در کشور شکل می گیرد.

مجمع تشکل های دانش بنیان در عرصه تولید و صادرات با هدف کمک به ایجاد فرصت های کار آفرینی و گسترش بازار در کشور شکل می گیرد.
بر اساس تفاهم نامه ای که میان دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و دکتر محمد نهاوندیان  رییس اتاق بازرگانی،  صنایع، معادن و کشاورزی ایران به امضا رسید، مجمع تشکل های دانش بنیان با هدف کمک به ایجاد فرصت های کار آفرینی و گسترش بازار در کشورشکل می گیرد.
تقویت وظایف حاکمیتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ابعاد سیاست گذاری، ارتقای بهره وری فعالیت های طرفین ، کمک به تجاری سازی و برند سازی کالاها و خدمات فناورانه از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
بر اساس این تفاهم نامه ایجاد شبکه های اطلاع رسانی، تدوین برنامه راهبردی توسعه تولید و تجارت فناورانه و دانش محور، حضور در فعالیت های مربوط به برنامه ریزی و اقدامات اجرایی و نیز همکاری در برپایی نشست ها از دیگر مفاد این تفاهم نامه است .
اتاق در این تفاهم نامه متعهد شده است که در راه اندازی تشکل های تولیدی و صادراتی دانش بنیان و نیز فراهم کردن تسهیلات لازم برای دستیابی معاونت علمی و هدایت بخش خصوصی برای حضور فعال در انتقال فناوری، تجاری سازی محصولات دانش بنیان و سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته در کنار زمینه سازی برای جذب سرمایه بخش خصوصی فعالیت کند .
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز متعهد شده است که علاوه بر همیاری با اتاق ایران به منظور راه اندازی تشکل های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان را معرفی کند و درارتباطات بین المللی اتاق ایران به منظور ایجاد ارتباط با طرف های خارجی برای تجاری سازی محصولات دانش بنیان فعالیت کند .
براین اساس مقرر شده است که مفاد این تفاهم نامه تا سه سال آینده اجرا شود.

خبرهای تصویری