Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: پنج شرکت دانش بنیان در دانشگاه امیرکبیر تاسیس می شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تاسیس پنج شرکت دانش بنیان در زمینه های پلیمر و هوافضا تا پایان سال در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رهایی در گردهمایی سالانه اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به تاسیس پنج شرکت دانش بنیان تا پایان سال جاری افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی این گردهمایی، توسعه همه جانبه تحقیقات و ایجاد شرکت های دانش بنیان است که راهکارهای تاسیس این شرکت ها در زمینه های مختلف در دست بررسی است.

وی تاسیس شرکت های دانش بنیان را یکی از اهداف مهم در این دانشگاه ذکر کرد و اظهار داشت: این شرکت ها در رشته های مرتبط با رشته های فنی و مهندسی به ویژه در زمینه های پلیمر، مواد و هوافضا تاسیس می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تجاری سازی تحقیقات و تولیدات دانشگاهی را از دیگر برنامه های مهم این دانشگاه نام برد و یاداور شد: راه اندازی شرکت های دانش بنیان در کنار دانشگاه ها تاثیر بسزایی در تحولات تحقیقاتی در دانشگاه خواهد داشت.

خبرهای تصویری