Skip to content

شرکت های دانش بنیان: مشکل ارائه ضمانت نامه وام برای شرکت های دانش بنیان مرتفع شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برگزاری جلسات مشترک با مدیران سه صندوق ضمانت خبر داد و گفت: طی تفاهم با این صندوق ها مشکل ارائه ضمانت نامه به بانک ها برای اعطای وام به شرکت های دانش بنیان مرتفع شد.

دکتر علیرضا دلیری، در توضیح ضمانت برای تامین اعتبار وام شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: بعد از عملیاتی شدن توافق با بانک ها در راستای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و عملیاتی شدن این موضوع لازم بود پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان آغاز شود.

وی ادامه داد که شرکت های دانش بنیان برای دریافت وام از بانک ها نیاز به ضمانت نامه های معتبر داشتند که اغلب آنها برای تأمین این ضمانت نامه ها با مشکل مواجه بودند و توان تأمین ضمانت نامه های لازم را نداشتند.

دکتر دلیری افزود:برای حل این مشکل طی تفاهم نامه ای که با مدیران عامل بانک ها داشتیم این مدیران پذیرفتند که برای اعطای وام به شرکت های دانش بنیان ضمانت نامه صندوق های ضمانت دولتی را بپذیرند.

وی افزود: بنابه تصمیم مذکور با سه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون٬ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران جلساتی برگزار کردیم و این صندوق ها پذیرفتند که ضمانت های لازم جهت پرداخت وام به شرکت های دانش بنیان را تامین کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: در راستای توافقات صورت گرفته قرار شد تا صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وام های تا سقف یک میلیارد تومان را ضمانت کند و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز وام های تا سقف ۵ میلیارد تومان ، اما صندوق ضمانت صادرات ایران برای ضمانت وام ها سقفی قرار نداد و تنها شرط ضمانت وام این بود که طرح های معرفی شده در راستای پرداخت وام، منجر به صادرات شود.

دکتر دلیری همچنین ابراز کرد:با این تفاسیر بستر تازه ای ایجاد شده است تا بتوانیم مشکل ضمانت نامه پرداخت وام به شرکت های دانش بنیان را برطرف کنیم.

وی افزود: بنابراین با امضای تفاهم نامه با سه صندوق ضمانت مذکور، مشکل ضمانت نامه های بانکی شرکت های دانش بنیان در راستای دریافت وام به طور کامل حل خواهد شد.

خط اعتباری ویژه برای تسهیلات شرکت های دانش بنیان

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری در رابطه با محل تأمین اعتبار بانک ها برای پرداخت وام به شرکت های دانش بنیان گفت:اعتبار وام های اعطایی به شرکت های دانش بنیان از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و با دستور مکتوب معاون اول ریاست جمهوری٬ قرار شد خط اعتباری مجزایی برای پرداخت وام به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.

دکتر دلیری درباره ضمانت هایی که سه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون٬ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران از شرکت های دانش بنیان دریافت می کنند نیز گفت:این صندوق ها از شرکت های دانش بنیان٬ یک گروه ضمانت دریافت می کنند که تلفیقی از ضمانت های مالی مانند چک٬ سفته و سایر ضمانت های مشابه را شامل می شود، اما در هر صورت تأمین این ضمانت ها به نسبت ضمانت هایی که بانک ها از شرکت های دانش بنیان می خواهند آسان تر خواهد بود.

خبرهای تصویری