Skip to content

شهرکهای علمی و تحقیقاتی: رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی رییس جدید شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را منصوب کرد. در این حکم دکتر رضا فرجی دانا، دکتر مهدی کشمیری را به عنوان رییس شهرک علمی و صنعتی اصفهان معرفی کرد .

در این حکم آمده است:با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری، به موجب این حکم به سمت رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب می¬شوید.

وظایف محوله شامل توسعه فناوری از طریق حمایت از شرکت¬های دانش بنیان، توجه جدی به بومی سازی و تولید محصولات و فناوری¬های پیشرفته و صادرات آن¬ها و راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان بر پایه قوانین، سیاست¬ها و در چارچوب برنامه¬های مصوب است.

همچنین در این حکم بر مشارکت دانشگاه¬ها، مراکز پژوهشی و فناوری و دیگر دستگاه¬ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید تاکید شده است.

مهدی کشمیری، فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه مک گیل کانادا است و دارای سوابقی همچون ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، معاون پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت مرکز رشد و معاونت پژوهش و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.

وی همچنین عضویت در کمیته کارشناسی ارزیابی و نظارت کارگروه تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس بخش آسیای غربی انجمن بین¬المللی پارک های علمی و مدیر پروژه بانک جهانی در ارتقای مراکز رشد ایران را در کارنامه خود دارد.

خبرنامه الکترونیک پژوهش و فناوری فرزان، انتصاب ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی توفیقات الهی دارد. 

خبرهای تصویری