Skip to content

طرحهای کلان ملی: نقشه راه ۵۰ درصد طرح های کلان ملی تکمیل شده است.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: تاکنون نقشه راه ۵۰ درصد از طرح های کلان ملی تکمیل و مراحل تصویب را طی می کند.

دکتر محمد ابویی اردکان درحاشیه نخستین همنشست طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران گفت: برای برخی از طرح ها به دلیل مشکلات نقشه راه تدوین نشده است.

وی ادامه داد: تعدادی از طرح های کلان ملی در حوزه فناوری نرم (علوم انسانی) قرار دارد که تاکنون این طرح ها نقشه راه نداشته اند، بنابراین در حال بررسی شیوه نامه ای برای تدوین نقشه راه برای این طرح ها هستیم.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف در مورد ارزیابی طرح های کلان ملی گفت:این طرح ها در کارگروه های هفت نفره متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون های تخصصی شورای عتف، نماینده کمیته راهبردی، نماینده دستگاه سفارش دهنده و نماینده معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سه نفر از متخصصین در حوزه صنعت ، دانشگاه و علوم مدیریت ارزیابی می شوند.

دکتر ابویی ادامه داد:این کارگروه ها تا ۱۵ روز آینده طرح های کلان ملی را ارزیابی می کنند و نتیجه ارزیابی ها به شورای عالی عتف ارائه می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطرنشان کرد:سال گذشته ردیف اختصاصی طرح های کلان ملی در مجلس تصویب شد و بودجه ۴۲ میلیارد تومانی به طرح ها اختصاص داده شد که این بودجه برای اجرای طرح ها کافی نیست.

دکتر ابویی افزود:طبق برآورد ما طرح های کلان ملی سالانه به ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند که بودجه ای که در مجلس اکنون برای طرح ها در نظر گرفته شده کافی نیست و امیدواریم بعد از ارزیابی طرح ها در سال آینده بودجه لازم به طرح های کلان ملی در مجلس به تصویب برسد.

نخستین هم نشست طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری شورای عالی عتف روز دوشنبه با حضور کارگروه های کمیسیون های تخصصی این طرح ها و متخصصین صنعت و دانشگاه در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در حال برگزاری است در این همنشست عصر امروز به کار خود پایان می دهد.

خبرهای تصویری