Skip to content

عدم مشارکت معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت در تهیه سند توسعه علمی

ترسیم نقشه علمی کشور باید در سایه یک شعاعی از فعالیت های همه ارگان ها انجام گیرد و در این میان وزارت بهداشت نیز باید مانند سایر ارگان ها سهم خود را در ترسیم نقشه علمی کشور ایفا می کند.
معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت علاوه بر اینکه باید مانند سایر ارگان ها سهم خود را در ترسیم نقشه علمی کشور ایفا کند، از سوی دیگر نمی تواند منتظر فعالیت های سایر دستگاه ها شود زیرا این وزارتخانه بخش سلامت جامعه را بر عهده دارد. البته وزارت بهداشت همکاری بسیار محدودی در این زمینه با وزارت علوم دارد که امیدواریم توسعه پیدا کند.
دکتر حسین ملک افضلی در پاسخ به این پرسش که آیا عزمی برای ایجاد کمیته مشترک از وزارتخانه های علوم و بهداشت برای ترسیم نقشه علمی وجود دارد یا خیر، گفت : از نظر قانونی به دلیل وجود دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در وزارت علوم این وظیفه بر عهده وزارت علوم قرار دارد اما تشکیل این کمیته مشترک به تازگی در دستور کار شورای عتف نیز قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به دلیل تفاوت هایی که در نوع فعالیت ها با وزارت علوم دارد نمی تواند هماهنگ با این وزارتخانه حرکت کند اما همکاری های لازم در حد مقدورات صورت می گیرد.
وی در خصوص نقش وزارت بهداشت در تهیه سند توسعه علمی کشور گفت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هیچگونه مشارکتی در تنظیم سند توسعه علمی کشور که از سوی مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور تهیه شده، نداشته است

خبرهای تصویری