Skip to content

فرزان و توفیقی دیگر: پذیرش صدمین مقاله در مجلات بین المللی

همزمان با فرا رسیدن هفتمین سالگرد تاسیس و فعالیت موسسه فرزان، آمار مقالات منتشر شده توسط این موسسه در مجلات معتبر بین المللی از مرز ۱۰۰ مقاله گذشت.

 

به همین مناسبت پاداش ویژه موسسه به صدمین مقاله چاپ شده اختصاص یافت. صدمین مقاله در مجله Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery  (نمایه شده در ISI) مورد پذیرش قرار گرفت.

موسسه فرزان در مورد چاپ مقالات پزشکی در مجلات معتبر بین المللی در چند ماه گذشته به آمار هر ۴ روز یک مقاله دست یافت. دستیابی به این هدف در برنامه ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۷ پیش بینی شده بود که با یاری خداوند متعال و تلاش بی وقفه همکاران موسسه این هدف محقق شد و جالب تر این که موسسه فرزان در آذر ماه موفق به اخذ پذیرش برای ۱۲ مقاله از مجلات معتبر بین المللی گردید و به این ترتیب رکورد اخذ پذیرش با آمار هر ۳ روز یک مقاله شکسته شد.

لازم به ذکر است که مقالات نهایی قبل از ارسال برای مجلات یکبار دیگر از نظر نگارش متن و زبان انگلیسی، ساختار مقاله، به روز بودن موضوع، وجود duplication  و plagiarism، روش کار و روشهای آماری به کار رفته مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند. این موسسه با برخورداری از کادر مجرب در این زمینه در کوتاهترین زمان نسبت به اخذ پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی اقدام می نماید.

خبرهای تصویری