Skip to content

فناوری اطلاعات: سهم ایران از آموزش الکترونیکی تنها یک درصد است

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۸۵ درصد از یادگیری که در دنیا صورت می گیرد، اینترنتی است که به نظر می رسد سهم ایران از این نوع آموزش زیر یک درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وفا غفاریان در نشست خبری همایش آموزشهای الکترونیکی که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، گفت: در حال حاضر میزان دسترسی مردم کشور نسبت به سایر کشورها به اینترنت کمتر از ۱۵ درصد است و این میزان در میان جوانان کشور به کمتر از ۳۳ درصد می رسد.

وی با اشاره به افزایش استفاده از اینترنت میان جوانان و نوجوانان افزود: بر اساس آمارها میزان دسترسی جوانان ۱۵ تا ۲۷ سال به اینترنت ۵/۲ برابر افراد بالای این سنین است که این امر ناشی از کم بودن مهارتهای استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی است.

غفاریان با بیان اینکه ۸۵ درصد از آموزشهای الکترونیکی که در دنیا ارائه می شود از طریق اینترنت است، ادامه داد: در ایران  آماری در این زمینه در دسترس نیست ولی به نظر می رسد سهم ایران کمتر از یک درصد است.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش آموزشهای الکترونیکی، کاهش هزینه ها، پیاده سازی سریع سیستمهای اطلاعاتی و فرآیندهای تجاری جدید، رهبری بهتر و توسعه کسب و کار جدید و استفاده کارآمد از کارکنان تازه استخدام شده در سازمانها را از مزایای آموزشهای الکترونیکی ذکر کرد و اظهار داشت: برای توسعه این نوع آموزشها نیاز به زیرساختهایی چون شبکه های اینترنتی هستیم که متاسفانه در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و در ارائه آموزشهای الکترونیکی بیشتر به سمت استفاده از CD و DVD رفته ایم.

وی در عین حال یادآورشد: دانشکده علوم حدیث و اخیرا سازمان فنی و حرفه ای در ارائه این نوع آموزشها گامهای موثر بر داشته اند.
عضو هیئت علمی همایش آموزشهای الکترونیکی خاطرنشان کرد: در سازمانها به دلیل کمبود سخت افزار، عدم آمادگی کاربران برای استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی و نداشتن استراتژی یادگیری الکترونیکی کمتر به دنبال آموزشهای الکترونیکی می روند.

وی همچنین تاکید کرد: آموزشهای الکترونیکی در دنیا موجی را ایجاد کرده است و کسانی می توانند همراه این موج حرکت کنند که آمادگی بیشتری داشته باشند و از فرصتها، بهترین و بیشترین استفاده را ببرند.

خبرهای تصویری