Skip to content

فناوریهای نوین: اعزام ۱۰ متخصص ایرانی برای انتقال دانش نوین پزشکی از خارج به داخل‏

مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اجرای طرح انتقال هدفمند ‏تکنیک های نوین علوم پزشکی از اعزام ۱۰ متخصص ایرانی برای انتقال دانش به داخل کشور خبر داد.‏

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: موضوع انتقال هدفمند تکنیکهای نوین علوم پزشکی دارای ‏جنبه های تحقیقاتی از سوی پژوهشگران ایرانی و بومی کردن آن در داخل کشور از سوی وزارت بهداشت بر ‏اساس یک برنامه ریزی منجسم دنبال شد و در این راه با اعزام ۱۰ متخصص به خارج از کشور موافقت شد. ‏

وی اضافه کرد: این متخصصان پس از اعزام به کشورهای مورد نظر برای انتقال آن تکنیکهای خاص که در ‏داخل ایران وجود ندارد آن را فراگرفته و به داخل کشور برای انتقال آن برمی گردند. ‏

دکتر اولیاء اضافه کرد: هدف این است که محققان مراکز تحقیقاتی کشور با فرا گرفتن این دانش و تکنیکها در راه ‏بومی کردن آن گام بردارند. ‏

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: این پروسه با شناسایی ‏تکنیکهای نوینی که مورد نیاز است، انجام شده و متخصصان مربوطه نیز در همین رابطه انتخاب شده اند. ‏

اولیاء خاطرنشان کرد: ضروری است پژوهشگران ایرانی با آخرین تکنیکهای نوین تحقیقاتی در حیطه علوم ‏پزشکی آشنا باشند چرا که این رشته یکی از رشته های علمی است که دارای بیشترین تکنیک در موارد ‏خاص است. ‏

خبرهای تصویری