Skip to content

فناوریهای نوین: فعالیت بیش از ۲۰۰ شرکت زیست فناوری در کشور

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری در کشور فعالیت می کنند که ۴۱ شرکت جدید التاسیس از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت شده اند.
دکتر عباس صاحب قدم لطفی خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان نیازمند قوانین سریع است چراکه عمر فناوری ها بسیار کوتاه است. بنابراین برای ارایه تولیدات با فناوری بالا نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری درمورد حمایت های این ستاد از محققان حوزه زیست فناوری گفت: تمامی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در سال گذشته از سوی این ستاد حمایت شده اند . میزان کمک های مالی این ستاد برای حمایت از طرح های زیست فناوری ۲۰ میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی تحریم های اعمال شده علیه کشورمان تاکنون موجب رشد شرکت های دانش بنیان زیست فناور شده است زیرا محققان کشورمان با وجود تنگناهای اقتصادی و محدود شدن فضای ارتباطی با کشورهای دیگر ولی این تنگناها را به فرصت تبدیل کردند.
به گفته وی تحریم ها موجب شکفته شدن نبوغ بسیاری از محققان ایرانی در عرصه های مختلف به ویژه زیست فناوری شده است.
وی اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون ۲۰ راهبرد برای توسعه و ارتقای حوزه زیست فناوری در کشورتصویب کرده که این مصوبات به توسعه علم زیست فناوری در کشور کمک شایانی کرده است.

خبرهای تصویری