Skip to content

فناوریهای نوین: پیشرفت چشمگیر ایران در فناوریهای نوین طی ۶ سال گذشته

به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ایران در ۶ فناوری نوین طی ۶ سال گذشته میلادی در ردیف پیشگامان قرار گرفته است.
دکتر جعفر مهراد اضافه کرد: در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بحث پژوهش بسیار مهم و چندین سال است به امر پژوهش توجه جدی می شود. به تازگی سازمانها و نهادهای مختلف نیز پژوهش را در برنامه های خود قرار داده اند.
وی ادامه داد: سهم پژوهش در برنامه های دانشگاهها و پژوهشگاهها بیشتر است و توجه بیشتری به این موضوع مبذول می شود. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در برآورد برنامه هایی که نتیجه پژوهشهای علمی است امتیازات خاصی را قائل شده اند و در صورت ضرورت، پرداختهای بالاتری را نیز در نظر می گیرند و طرحهای کلان و ملی که توسط شوراهای مختلف حمایت می شود از این گونه است.
به گفته دکتر مهراد، تخصص گرایی در پژوهشهای علمی رایج و متداول شده، اکنون متخصصان بیشتری در حوزه های علم و فناوری پژوهش می کنند که در مقایسه با سالهای قبل رشد چشمگیری را نشان می دهد.
وی گفت: پژوهش در موضوعات بسیار تخصصی نشان از عزم و اراده دانشمندان به منظور حضور فعال در جبهه های علم دارد. تحقیق در موضوعاتی مانند سلولهای بنیادی، نانو فناوری، انرژی های نو و سایر رشته های تخصصی، ساختارهای فکری( اندیشه ای و محتوایی) پژوهشگران ایران را متحول ساخته است.
به گفته دکتر مهراد، نگاه اجمالی به آمار تولید علم در این رشته ها نشان می دهد که این حرکت سریع و رو به جلو به صورت اصولی و آگاهانه تدارک دیده شده است.

خبرهای تصویری