Skip to content

فناوری اطلاعات: امکان دسترسی به اطلاعات ۱۵۰ هزار پایان نامه در پژوهشگاه فناوری اطلاعات

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: تاکنون اطلاعات نزدیک به ۱۵۰ هزار پایان‌نامه و رساله در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در دسترس قرار گرفته است.

سید امید فاطمی در مراسم افتتاح ساختمان جدید جستجوی اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات گفت: از بهمن سال گذشته ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در مرحله اول توسط خود دانشجو در سایت پژوهشگاه امکان ‌پذیر شده است و از آن تاریخ تاکنون تعداد ۸ هزار و ۷۷۳ پایان‌نامه و رساله توسط دانشجویان در این پایگاه ثبت شده و در مجموع اطلاعات ۶ هزار و ۴۶۶ پایان ‌نامه و رساله نیز توسط دانشگاهها تایید شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون اطلاعات نزدیک به ۱۵۰ هزار پایان‌نامه و رساله در سایت پژوهشگاه در دسترس قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر امکان ثبت پروپزال دانشجویان نیز در این سایت فراهم شده است که تاکنون ۳ هزار و ۲۸۳ پیشنهاده یا پروپزال از سوی  دانشجویان در این سایت ثبت شده است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: ثبت اطلاعات پیشنهاده می‌تواند نقش موثری در راستای یافتن پیشینه تحقیق هنگام تعریف موضوع تحقیق ایفا کند.

وی با اشاره به  اینکه دانشگاه‌ها بر طبق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند یک نسخه از پایان‌نامه دانشجو را به پژوهشگاه تحویل دهند افزود: دانشگاه تربیت مدرس تاکنون بیشترین همکاری را در این زمینه با پژوهشگاه انجام داده و بیش از ۸۴۰ عنوان پایان‌نامه را در این فرآیند ثبت برخط (online) تایید کرده است.

خبرهای تصویری