Skip to content

فناوری اطلاعات: اولین مرکز داده های علمی کشور راه اندازی شد

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاح اولین مرکز داده های علمی کشور گفت: وزارت علوم در نظر دارد تا پایان سال ۲ مرکز داده علمی دیگر را در کشور راه اندازی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در مراسم افتتاحیه مرکز داده های علمی کشور در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی با تأکید براهمیت ذخیره سازی اطلاعات در کشور گفت: با توجه به اینکه برخی اطلاعات برای کشور ضروری است لذا ایجاد پایگاهی در راستای ذخیره سازی این اطلاعات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا اطلاعات مورد سوء استفاده و بهره برداری دشمنان قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه ضعفی که در زمینه جایگاه کشور در  IT مشاهده می شود در وزارت علوم نیز وجود دارد اظهار داشت: از همین رو برنامه ریزی هایی برای ایجاد تحول در این زمینه توسط وزارت علوم صورت گرفته است. وضعیت موجود و نقطه مطلوب در IT شناسایی شد و راه اندازی اولین مرکز داده های علمی کشور یکی از دستاوردهای این برنامه ریزی است.
وزیر علوم اضافه کرد: ایجاد این مرکز در ۵ نقطه مختلف کشور نیز از برنامه های آتی وزارت علوم است که انتظار داریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه اندازی یکی از این مراکز اعتبار لازم را در اختیار وزارت علوم قرار دهد.
وی گفت: احداث این مراکز در کشور باعث می شود، نیاز تمامی  استان ها حتی در خارج از دانشگاه برآورده شود.

خبرهای تصویری